Als werkgever moet je jouw medewerkers een veilige werkplek bieden. Maar wat als er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een ongeluk gebeurt? Wanneer ben je aansprakelijk? KHN geeft antwoord.

Je bent wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. De werkplek van jouw medewerkers moet je zo inrichten en onderhouden dat zij veilig hun werk kunnen uitvoeren en tegen elk mogelijk gevaar zijn beschermd. Deze regels gelden niet alleen voor mensen in loondienst, maar ook voor uitzendkrachten.

Wanneer is er sprake van een bedrijfsongeval?

Wanneer jouw werknemer te maken krijgt met een ongeluk op het werk. Bijvoorbeeld een ongeluk met een machine, van een trap valt, iets zwaars tilt of uitglijdt over een gladde vloer.

Wanneer bent u aansprakelijk?

Of je aansprakelijk bent voor het bedrijfsongeval, hangt af van verschillende factoren. Is het bedrijfsongeval veroorzaakt door een onveilige werkomgeving of een gebrek aan goede instructies en eventueel toezicht? Dan ben je aansprakelijk. je bent niet aansprakelijk wanneer bijvoorbeeld een goed geïnstrueerde kok zich snijdt aan de snijmachine waarbij hij zelf onvoorzichtig is geweest. Als er juiste instructies over de machine zijn gegeven en deze er ook naast hangen, en de kok is gediplomeerd, dan mag je ervan uitgaan dat de kok weet hoe hij met deze machine om moet gaan. In dat geval kan er al gauw sprake zijn van onvoorzichtigheid waarvoor je niet aansprakelijk bent.

Bedrijfsongeval? Wat moet u doen?

Als er sprake is van een bedrijfsongeval of wanneer je aansprakelijk wordt gesteld, dan zijn er een aantal stappen die je moet ondernemen. Zo wordt er een onderzoek gedaan door de arbeidsinspectie en er moet een onderzoek vanuit jouw bedrijf zelf worden verricht. Uiteindelijk pas je hierop je risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan.

Melden bij de arbeidsinspectie

Bij ernstige arbeidsongevallen ben je verplicht om de Arbeidsinspectie in te schakelen. Een ongeval is ernstig als:

  • Een werknemer naar het ziekenhuis moet en daar wordt opgenomen
  • Een werknemer door het ongeluk blijvend invalide wordt
  • Een werknemer overlijdt

De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het ongeval en bepaalt vervolgens of je nalatig bent geweest en al dan niet beboet moet worden. Ook als later blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het ongeval, dien je ook direct een melding te doen bij de arbeidsinspectie.

Zelf onderzoek doen

Het is altijd verstandig zelf onderzoek in te stellen als een werknemer een ongeluk krijgt op het werk. Je kunt dit ongeval-onderzoek zelf doen, maar bijvoorbeeld ook laten uitvoeren door jouw Arbodienst. Dit onderzoek is vooral bedoeld om soortgelijke ongelukken in de toekomst te voorkomen. Neem in dit onderzoek ook zeker mee hoe de BHV is verlopen.

KHN adviseert

Heb je nog andere vragen over dit onderwerp of wil je meer weten? Neem dan contact op met KHN Advies via 0348 48 94 89 of per e-mail: info@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens