Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE)

Heb je alles goed geregeld op het gebied van gezond en veilig werken? Dat is belangrijk voor je medewerkers en voor je bedrijf. Ieder bedrijf met medewerkers in dienst is verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E of RIE) uit te voeren. Het helpt om je arbeidsrisico’s in kaart te brengen én om een plan van aanpak te maken om de risico’s te verkleinen.

Sinds mei 2022 is er een nieuwe Horeca-RIE. Deze nieuwe RIE is door deskundig bureau beoordeeld en vakbonden hebben er mee ingestemd. RIE.NL geeft het zogenaamde groene vinkje waarmee kleine werkgevers zijn vrijgesteld van een verplichte externe toets op de uitvoering van de RIE binnen dat kleinere bedrijf. De nieuwe Horeca-RIE kun je gebruiken als geldig document voor o.a. de Nederlandse Arbeidsinspectie. Doe zelf de horeca-RIE via Rie.nl. Raadpleeg de kennispagina RI&E voor informatie over verschillende onderwerpen die betrekking hebben op de RI&E. Je kunt eenvoudig zelf checken of je de juiste maatregelen hebt getroffen op zelfinspectie.nl

Regel gezond en veilig werken

Een risico inventarisatie en -evaluatie helpt om alle arbeidsrisico’s in jouw bedrijf – en daarmee ook financiële risico’s zoals ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid – in beeld te brengen, te beheersen en te verkleinen.

Checklist en plan

Een RIE bestaat uit een checklist met alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s en een plan om deze arbeidsrisico’s te beperken. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert meer en de boete bij nalatigheid kan fors zijn. Gezond en veilig werken is noodzakelijk. Zo voorkom je ongevallen en verlaag je het verzuim.

Onderdelen checklist

  • Het pand en de bedrijfsinrichting
  • De bedrijfshulpverlening (inclusief een bedrijfsnoodplan)
  • Omgevingsfactoren
  • Gevaarlijke stoffen
  • Lichamelijke belasting en werkplekinrichting
  • Apparatuur en machines
  • Functie-inhoud
  • Werkdruk, agressie en geweld
  • Werk- en rusttijden
  • Organisatie van de zorg voor arbeidsomstandigheden

25 of minder medewerkers* in dienst?

Heb jij maximaal 25 medewerkers in dienst? Dan hoef je het resultaat van de RIE niet door een externe deskundige te laten toetsen. Dat scheelt behoorlijk in de kosten. Dat heeft KHN via de horeca-cao mogelijk gemaakt. Daarna ga je aan de slag met een plan van aanpak in samenspraak met je personeel. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of je aan deze arboverplichting op het punt van een veilige en gezonde werkomgeving hebt voldaan.

Meer dan 25 medewerkers?

Heb jij meer dan 25 medewerkers? Als je de risico’s in jouw organisatie geïnventariseerd en geëvalueerd hebt en een plan van aanpak hebt gemaakt, moet je de RIE laten toetsen. De wet verplicht in de meeste gevallen dat de RI&E door een gecertificeerde arbodienst/ deskundige getoetst wordt.

RI&E-scan op locatie met KHN-ledenvoordeel

Wil je de RI&E-scan door een externe partij laten uitvoeren, dan kun je hiervoor terecht bij onze partner INretail.

Standpunt KHN

Zie ook het KHN-standpunt over arbeidsomstandigheden.

*Voor het tellen van het aantal medewerkers geldt niet het aantal FTE’s, maar het aantal daadwerkelijke personen.