Als werkgever heb je een zorgplicht en daarom dien je zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Hierbij kunnen persoonlijke beschermingsmiddelen een rol spelen. Maar welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er? En welke middelen moet je jouw medewerkers aanbieden? KHN geeft antwoord.

Risico's

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen je jouw medewerkers moet aanbieden volgt uit jouw risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E). Je moet eerst de risicovolle werksituaties in jouw bedrijf in kaart brengen. Dit doe je door het opstellen van een RI&E. Na het opstellen van de RI&E beschrijf je in een plan van aanpak op welke wijze je jouw medewerkers zal beschermen tegen de risico's die zich voordoen in jouw bedrijf. In sommige risicovolle werksituaties dienen jouw medewerkers gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen om (blijvend) letsel te voorkomen/verminderen. Als werkgever zie je toe op het (juiste) gebruik van de persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie voor meer informatie over de RI&E ook: KHN | Kennispagina RI&E

Soorten en eisen

Er zijn allerlei verschillende soorten persoonlijke beschermingsmiddelen. In de horeca zijn veelvoorkomende persoonlijke beschermingsmiddelen bijvoorbeeld veiligheidsschoenen, gehoorbescherming en beschermende kleding zoals een koksbuis en koksbroek. Maar denk bijvoorbeeld ook aan oesterhandschoenen of mondkapjes (in tijden van een pandemie).

Een persoonlijke beschermingsmiddel moet voldoen aan verschillende vereisten:

 • Het middel moet passende bescherming geven tegen het risico;
 • de medewerker die het middel gebruikt moet het werk normaal kunnen uitvoeren met passende en zo goed mogelijke bescherming;
 • en er moet geen risico of hinder ontstaan voor degene die het middel gebruikt.

Ook moeten de middelen voldoen aan de CE-markering, hiermee voldoen de beschermingsmiddelen aan de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen die EU-wetgeving daaraan stelt.

Verplicht

Welke persoonlijke beschermingsmiddelen jij aan jouw medewerkers moet aanbieden komt dus voort uit jouw RI&E. Zorg er dus voor dat je jouw RI&E opstelt en tijdig bijwerkt om zo te achterhalen welke risico's er in jouw bedrijf zijn zodat je jouw medewerkers de juiste bescherming kunt bieden. Welke middelen je moet aanbieden kan per bedrijf en per situatie verschillen.

Een paar voorbeelden zijn:

1. Een kok in de keuken komt in zijn of haar dagelijks werk vaak in aanraking met hete vloeistoffen, scherpe messen en ovens. Om letsel te voorkomen en verminderen is het verplicht dat een kok veiligheidsschoenen, een koksbuis en een koksbroek draagt.

2. Bij geluidsniveaus boven 85 dB(A) moeten jouw medewerkers gehoorbeschermers dragen. Je moet erop toezien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.

  Zie ook: KHN | Zijn mijn medewerkers verplicht om gehoorbescherming te dragen? en KHN | Zo voorkom je gehoorschade bij jouw gasten en medewerkers.

  3. Wanneer er sprake is van een pandemie kan het vanuit de overheid verplicht worden gesteld om mondkapjes te dragen.

    Jij dient de persoonlijke beschermingsmiddelen voor de medewerkers te bekostigen.

    Meer lezen over persoonlijke beschermingsmiddelen? Kijk dan ook eens op: Persoonlijke beschermingsmiddelen | Arboportaal

    Neem voor vragen of meer informatie contact op met KHN Advies 0348 48 94 89 of per mail info@khn.nl