Kennispagina RI&E

Ieder bedrijf met medewerkers in dienst is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) uit te voeren. Sinds mei 2022 een nieuwe branche specifieke RI&E, waardoor alle horecabedrijven hun RI&E moeten actualiseren. Om je te helpen met de vele vraagstukken die rondom de RI&E kunnen ontstaan kun je op deze pagina alle beschikbare informatie per onderwerp terugvinden.

ALGEMEEN:
RI&E informatie
Online invultool
Checklist Gezondheidsrisico's (max. 40 uur medewerkers in dienst)
Veelgestelde vragen - RI&E
Veelgestelde vragen - Hoe werkt de Risico Inventarisatie en Evaluatie?

RI&E scan laten opstellen via:
Ledenvoordeel InRetail RI&E-scan
Of neem contact op met 0348-489 489 voor meer informatie over het laten opstellen van de RI&E scan.

ARBODIENST:
Veelgestelde vragen - verplicht contract met arbodienst?
Ledenvoordeel KHN Verzekeringen- verzuimpakket
Ledenvoordeel KHN Verzekeringen- arbodienst

BEDRIJFSHULPVERLENING:
Artikel- regels en eisen BHV
Ledenvoordeel Basistraining BHV
Veelgestelde vragen BHV

(KWETSBARE) MEDEWERKERS:
Veelgestelde vragen - arbeidstijdenwet
Veelgestelde vragen - verlof
Spelregels bij ziekte- bijlage III horeca cao

VEILIGHEID:
Veelgestelde vragen - calamiteitenplan
Veiligheidskaarten
Trainingen
Veelgestelde vragen - brandmeld- en ontruimingsinstallaties
Cameratoezicht
Ledenvoordeel camera- en alarmsystemen

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN:
Veelgestelde vragen- aanbieden van beschermingsmiddelen
Veelgestelde vragen - werk- en rusttijden volwassen
Veelgestelde vragen - werk- en rusttijden jeugdigen en kinderen
Veelgestelde vragen - psychosociale arbeidsbelasting
Protocol ongewenst gedrag
Training ongewenst gedrag
Tipsheet seksuele intimidatie
Veelgestelde vragen - gehoorbescherming
Gehoorschade voorkomen - artikel om te delen met jouw medewerkers
Veelgestelde vragen - legionella
Werken in de warmte
Opslag koolzuur
Veelgestelde vragen - hoe moet het arbobeleid er in mijn zaak uit zien?
Veelgestelde vragen - hoe moet het ziekteverzuimbeleid er in mijn zaak uit zien?
Veelgestelde vragen - Ben ik verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen in mijn bedrijf?

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Model huishoudelijk reglement