Arboregels en meer

Wie werkt met kooldioxide of koolzuur (CO2) moet zich bewust zijn van de risico’s die daarbij horen. Koolzuur is een kleur- en reukloos gas, dat onder druk vloeibaar is gemaakt. Het kan door inademing worden opgenomen in het lichaam. In hoge concentraties kan koolzuur verstikking veroorzaken. Met name door ophoping in besloten ruimten kan een gevaarlijke situatie ontstaan.

Er is een informatiekaart waarop jij en je medewerkers kunnen zien hoe je veilig kunt werken met koolzuur.

Download de veiligheidsinformatiekaart.

Arbowet over werken met koolzuur

De Arbowet kent regels om verstikking of bedwelming te voorkomen als kooldioxide (of koolstofdioxide) onverhoopt vrijkomt.

Koolzuurgas (CO2) is 1,5 x zo zwaar als lucht. Het gas stroomt naar beneden en kan zich gemakkelijk ophopen in laag gelegen besloten ruimtes of kelders. Je ziet en ruikt het niet. Ongemerkt verdringt het de zuurstof en dat maakt het een verraderlijk gas. De belangrijkste veiligheidsmaatregelen bestaan dan ook uit:

  • het voorkomen van lekkages (door flessen afgesloten op te slaan, kraanbeschermende kappen niet te verwijderen voor het gebruik, ventielen niet beschadigen en schoon houden)
  • een goede ventilatie
  • een goede instructie
  • flessen moeten goed vastgezet worden
  • adembescherming bij het betreden van een ruimte waar CO2 zich opgehoopt heeft
  • direct verlaten van een ruimte wanneer onverwacht CO2 vrijkomt

De Arbowet heeft een beleidsregel om verstikking of bedwelming te voorkomen als CO2 vrijkomt.