Arbowet

De Arbowet kent regels om verstikking of bedwelming te voorkomen als kooldioxide (of koolstofdioxide) onverhoopt vrijkomt.

Koolzuurgas (CO2) is 1,5 x zo zwaar als lucht. Het gas stroomt naar beneden en kan zich gemakkelijk ophopen in laag gelegen besloten ruimtes of kelders. Je ziet en ruikt het niet. Ongemerkt verdringt het de zuurstof en dat maakt het een verraderlijk gas. De belangrijkste veiligheidsmaatregelen bestaan dan ook uit:

  • het voorkomen van lekkages (door flessen afgesloten op te slaan, kraanbeschermende kappen niet te verwijderen voor het gebruik, ventielen niet beschadigen en schoon houden)
  • een goede ventilatie
  • een goede instructie
  • flessen moeten goed vastgezet worden
  • adembescherming bij het betreden van een ruimte waar CO2 zich opgehoopt heeft
  • direct verlaten van een ruimte wanneer onverwacht CO2 vrijkomt

De Arbowet heeft een beleidsregel om verstikking of bedwelming te voorkomen als CO2 vrijkomt.

Bekijk ook de veiligheidsinformatiekaart.