Iedere werkgever moet volgens de Arbowet passende zorg aan zijn medewerkers bieden, zieke medewerkers begeleiden en ze goed voorlichten over arbeidsrisico’s. Ook al heb je maar een medewerker in dienst, ook dan is een arbodienst verplicht.

Verplicht basiscontract arbodienst

Jij moet als werkgever zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en voor passende verzuimbegeleiding. Je bent verplicht om je bij de volgende werkzaamheden te laten ondersteunen door een arbodienstverlener en hier een basiscontract voor op te stellen:

 • Deskundige begeleiding bij ziekte.
 • Het toetsen van de Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RIE/RI&E).
 • Het aanbieden van een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan de medewerkers. Dit onderzoek is erop gericht de (gezondheid)risico’s die de arbeid met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen/te beperken.
 • Het aanbieden van een preventief spreekuur. De medewerker moet de mogelijkheid hebben om op eigen initiatief, ook al is er geen sprake van verzuim, naar de bedrijfsarts te gaan.

Voorkom een boete

Voorkom een boete en zorg dat je jouw contract met de arbodienstverlener op orde hebt. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten.

Eisen beroepsuitoefening arbodienstverleners

Er worden eisen gesteld aan de beroepsuitoefening door de arbodienstverleners en bedrijfsartsen. Voor jou als werkgever zijn de volgende punten belangrijk en die moeten ook terug komen in het basiscontract met de arbodienstverlener:

 1. De bedrijfsarts moet in de gelegenheid zijn om de werkplek te bezoeken indien hij dat nodig vindt.
 2. De medewerker moet de mogelijkheid hebben een ‘second opinion’ aan te vragen bij een andere bedrijfsarts. Het deskundigenoordeel bij het UWV blijft ook nog steeds mogelijk.
 3. De bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben.
 4. De bedrijfsarts en de andere arbodeskundigen moeten kunnen overleggen met de werknemersvertegenwoordiging.

Tip! Met KHN Verzuim heb je alles rondom ziekteverzuim in één keer goed geregeld.

KHN Verzuim is een combinatie van een voordelige ziekteverzuimverzekering, waarmee het loon van zieke medewerkers wordt doorbetaald. En een verzuimloket dat jou alle zorgen uit handen neemt rond de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers. Bekijk hier het actuele tarief voor deze arbodienst. In dat geval heb je ook geen aparte arbodienst meer nodig.

Vragen?

Wil je meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Speciale RI&E-scan voor de horeca

De RI&E-scan van KHN helpt je om de veiligheid van jouw bedrijf goed te regelen.

 • Krijg inzicht in de risico’s in jouw bedrijf
 • Voldoe aan de wettelijke eisen
 • Beperk de risico’s in je bedrijf
 • Laat je zien dat je veiligheid serieus neemt
RI&E-scan aanvragen