Ja, elk bedrijf met minstens één medewerker in dienst is verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen volgens artikel 13 van de Arbowet. Een preventiemedewerker is een medewerker die jou bijstaat in het creëren en waarborgen van een veilige en gezonde werkomgeving en heeft een duidelijke rol bij de preventie en signalering van gezondheidsrisico’s in het bedrijf. Wanneer je maximaal 25 medewerkers in dienst hebt, mag je ook zelf de preventiemedewerker zijn.

Wat doet een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker zet zich in voor een veilige en gezonde werkomgeving, samen met andere deskundige personen. De preventiemedewerker heeft verschillende wettelijke taken. Zo verleent hij/zij medewerking aan het verrichten en opstellen van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Ook werkt de preventiemedewerker nauw samen met de bedrijfsarts en de Ondernemingsraad (OR) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt) om zich in te zetten voor goede arbeidsomstandigheden en is de preventiemedewerker verantwoordelijk voor het (mede) uitvoeren van de maatregelen op de werkvloer.

Hoeveel preventiemedewerkers moet ik aanwijzen?

Je moet ten minste één preventiemedewerker binnen jouw bedrijf hebben. Afhankelijk van jouw bedrijfsgrootte kan het verstandig zijn meerdere preventiemedewerkers aan te stellen, dit is echter geen verplichting.

Hoe wijs ik een preventiemedewerker aan?

Het is belangrijk om de preventiemedewerker schriftelijk aan te stellen. Indien de Arbeidsinspectie hierom vraagt kun je aantonen dat je een preventiemedewerker hebt en wie deze rol vervuld. Leg ook de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden schriftelijk vast. De preventiemedewerker kan het beste een medewerker binnen het eigen bedrijf zijn. Zo kunnen de preventietaken het beste uitgevoerd worden. Wanneer er geen mogelijkheden zijn om de preventiemedewerker intern aan te wijzen, kun je dit extern beleggen. Je moet dan wel kunnen aantonen dat je in alle redelijkheid niemand hebt kunnen aanwijzen. De OR of de personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht bij het aanwijzen van de preventiemedewerker.

Moet mijn preventiemedewerker een opleiding volgen?

Nee, dat is niet verplicht. Wel is het belangrijk dat een preventiemedewerker beschikt over voldoende kennis en ervaring rondom arbeidsomstandigheden. Je kunt daar als werkgever aan bijdragen door de medewerker verschillende cursussen, opleidingen en trainingen rondom veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden te laten volgen. Dit is geen verplichting maar kan bijdragen aan het optimaal functioneren van de preventiemedewerker.
Kijk eens naar: KHN | Workshops & Cursussen

Zie voor vragen of meer informatie ook: Veelgestelde vragen over de preventiemedewerker | ArboNed of neem contact op met KHN Advies 0348 489 489 of per mail info@KHN.nl

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens