Heeft jouw medewerker recht op verlof als zijn/haar partner bevalt? En om hoeveel dagen gaat het dan? KHN geeft antwoord.

Als de partner van een medewerker bevalt, heeft hij of zij recht op geboorteverlof. Dat is geregeld in de Wet arbeid en zorg. De partner heeft recht op eenmaal het aantal werkuren per week. Als werkgever betaal jij dit verlof. De partner kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel binnen 4 weken nadat het kind is geboren opnemen.

Partner van de moeder
Wanneer wordt een medewerker gezien als partner van de moeder en heeft hij/zij dus recht op geboorteverlof? Een medewerker wordt gezien als partner als de werknemer:

  • Getrouwd is met de moeder of
  • Er een geregistreerd partnerschap is met de moeder of
  • Ongehuwd samenwoont met de moeder of
  • Het kind erkent


Kind geboren voor 1 januari 2020?
De medewerker krijgt twee dagen buitengewoon verlof met behoud van loon en 1 keer het aantal arbeidsuren per week.


Wijziging per 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 kan een medewerker als partner tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit hoef je als horecaondernemer niet zelf te betalen, er geldt een uitkering van 70% van het loon via het UWV. Dit aanvullende verlof kan de medewerker opnemen binnen 6 maanden na de bevalling. In principe gaat het om hele weken (aaneengesloten) verlof, maar in overleg met de werkgever kan er een andere verdeling afgesproken worden. Ook kan een medewerker kiezen om minder dan 5 weken op te nemen.