Als je medewerker zich ziek meldt, dan is het aan de bedrijfsarts om te beoordelen of de medewerker ziek is en recht heeft op doorbetaling van loon. Als de medewerker in het buitenland op vakantie is, dan is dat niet mogelijk. Wat kun je wel doen om grip te houden op de situatie?

Controlevoorschriften

In de horeca-cao zijn controlevoorschriften bij ziekte opgenomen. In de voorschriften is ook vastgelegd wat je medewerker moet doen wanneer hij in het buitenland ziek wordt:

  • De medewerker moet een (duidelijk leesbare) medische verklaring overleggen van een geraadpleegde arts of controleorgaan in het vakantieland
  • De medewerker moet aangeven waar hij verblijft en hoe hij te bereiken is
  • De medewerker heeft de verplichting om terug te keren naar Nederland zodra de controlerende instantie hem daartoe in staat acht (voor zover de geplande vakantieperiode is verstreken)
  • Na terugkomst moet de medewerker zich direct bij de bedrijfsarts melden voor controle

Het is belangrijk dat jouw medewerker op de hoogte is van de controle voorschriften. Je kunt de voorschriften opnemen in de arbeidsovereenkomst of je laat de medewerker een verklaring ondertekenen dat hij zich bewust is van de controlevoorschriften.

Sanctie

Wanneer je medewerker zich niet aan de voorschriften houdt (hij is bijvoorbeeld niet bereikbaar of meldt zich niet of niet tijdig bij de controlerende instantie) dan kun je een sanctie opleggen. Bij niet naleven van de voorschriften vervalt het recht op aanvulling (tijdens het eerste jaar 25 procent) op de wettelijke loondoorbetaling. De wettelijke loondoorbetaling (70 procent) mag worden opgeschort totdat je medewerker zich weer aan de voorschriften houdt. De loonsanctie moet je schriftelijk aan de medewerker meedelen. Houd er rekening mee dat je medewerker de eerste 52 weken van arbeidsongeschiktheid tenminste het geldende wettelijk minimum (jeugd)loon moet krijgen.

Let op!

Een zieke medewerker die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, heeft recht op een loondoorbetaling van 6 weken (in plaats van 104 weken).

Vragen?

Kijk op khn.nl/cao voor meer informatie. Of neem contact op met de adviseurs van KHN Advies via 0348 48 94 89 of mail naar khnadvies@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens