De horeca-cao 2018 en 2019 is er

KHN en CNV Vakmensen hebben een nieuwe horeca-cao gesloten. Deze cao volgt het KHN-model Arbeidsvoorwaardenreglement (AVR) op en loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019. De cao biedt naast een salarisverhoging duidelijkheid en perspectief voor medewerkers in de horeca. Horecaondernemers die lid zijn van KHN zijn verplicht tenminste deze nieuwe cao te volgen. De cao-tekst is vanaf nu op deze pagina te downloaden.

Horeca-cao volgt het AVR

De nieuwe horeca cao volgt de indeling en begrippen van het AVR. Dat maakt het inregelen en opvolgen van de nieuwe cao eenvoudig. Zeker als u het AVR al toepast. KHN-leden die het AVR niet toepassen, hebben tot 1 april 2018 de tijd om de cao-lonen goed in te regelen.

Straks: Horeca-cao voor iedereen in de horeca

KHN en CNV Vakmensen hebben de cao ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarmee is de nieuwe cao per 1 januari a.s. van kracht. We vragen de minister van SZW ook om deze cao algemeen verbindend te verklaren. Dan geldt de cao ook voor niet-KHN-leden en dus voor alle medewerkers die in de horeca werken. Dat draagt bij aan een eerlijk speelveld, zowel voor u en uw medewerkers. #ookjouwcao

Wat is er anders?

De cao biedt voor seizoenkrachten en invalkrachten net wat extra’s. Bij werk dat alleen voor een seizoen beschikbaar is vanwege klimaat of natuur wordt een tussenpose van 3 maanden mogelijk en gelden dus telkens seizoencontracten zonder onbepaalde tijd. In de cao staat dat voor invalkrachten het principe van ‘geen werk geen loon’ mogelijk is als er sprake is van incidentele arbeid.

Voor leerlingen geldt weliswaar het wettelijke minimumloon, maar is de lagere BBL-staffel uitgesloten. In de nieuwe cao is geregeld dat werknemers werk kunnen weigeren als dat tot herhaald overtreden van de arbeidstijdenregels leidt. Een invalkracht mag een oproep weigeren als hij al ander werk heeft ingepland of een les of examen heeft.

Zie ook: KHN en CNV Vakmensen bereiken akkoord over nieuwe cao voor de horeca

Horeca-cao bestellen

Leden van KHN ontvangen in maart 2018 de nieuwe cao-boekjes per post. Horecaondernemers die geen lid zijn van KHN kunnen de cao-boekjes vanaf dat moment bestellen in de webshop via deze pagina.

Horeca-cao downloaden

U kunt de tekst van de nieuwe cao horeca downloaden (pdf). Als u het bestand vervolgens niet kunt openen, download en installeer dan Adobe Reader. Daarmee kunt u de cao lezen en afdrukken.

Horeca-cao toepassen

Modelarbeidsovereenkomsten horeca-cao

De modelarbeidsovereenkomsten voor de cao kunt u nu downloaden in Word:

Loontabellen

Overige informatie

Terug
personeelsscan_banner_285x149