Jouw medewerker is ziek en gaat op vakantie. Mag je dan vakantiedagen rekenen? En hoe moet je dit afstemmen? KHN geeft antwoord.

Kort gezegd: Ja, dat mag. Het opbouwen van vakantiedagen is gekoppeld aan het recht op loon.

Medewerkers bouwen over de hele periode dat zij ziek zijn vakantiedagen op. Maar daar staat tegenover dat wanneer een zieke medewerker op vakantie gaat, hij ook vakantiedagen opneemt.

Vooraf afstemmen

Als een medewerker ziek is en tijdens zijn ziekte besluit vakantie op te willen nemen, dient de medewerker dit vooraf aan te vragen bij de werkgever. Je kunt overleggen met de arbodienst of de geplande vakantie de re-integratie belemmert. Is dat niet het geval, zorg dan dat je vooraf schriftelijk met de medewerker hebt afgestemd dat er gedurende de vakantie vakantie-uren worden uitbetaald. De opgenomen vakantiedagen tijdens ziekte betaal je tegen 100 procent van het loon uit. Tijdens de vakantie is de medewerker vrijgesteld van re-integratie verplichtingen.

De vakantie was al gepland

Als de medewerker al een vakantieaanvraag heeft gedaan vóór hij ziek werd, vraag dan of die vakantie nog doorgaat. Zo ja, laat dit schriftelijk bevestigen. Let erop dat je hierbij op tijd zelf het initiatief neemt. Ook hierbij kun je vooraf afspreken dat de medewerker vakantie-uren opneemt. Mocht de medewerker hier niet mee instemmen, neem dan contact op met KHN Advies om te bespreken wat je mogelijkheden zijn.

Stimuleer vakantieopname bij langdurige ziekte

Wettelijke vakantiedagen hebben een beperkte houdbaarheid. Je kunt deze echter niet zo maar laten vervallen, zeker niet bij ziekte. Er moet afgewogen worden of de medewerker de vakantie kan genieten en of vakantie het re-integratie proces niet vertraagd. Staat niets het opnemen van vakantie in de weg, wijs langdurig zieke medewerkers dan ruim op tijd op het feit dat ze nog vakantie-uren hebben openstaan. Lees hier meer informatie over het verjaren van vakantie-uren.

Zorg er altijd voor dat er ten eerste er duidelijkheid is over het nemen van vakantie. Een werknemer heeft tijdens zijn vakantie geen re-integratieverplichtingen, maar er moet dus duidelijk vooraf afgestemd worden òf en zo ja, wanneer de zieke medewerker vakantie op wil nemen. Leg vooraf ook schriftelijk vast dat medewerker akkoord gaat met het afschrijven van vakantie-uren.

Vragen?

Heb je nog vragen? Mail naar KHN Advies of bel naar 0348 48 94 89

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens