Jouw medewerker neemt per direct ontslag en neemt de wettelijke opzegtermijn niet in acht. Kun je de medewerker schadeplichtig stellen en een schadevergoeding vorderen? KHN geeft antwoord!

Tussentijds opzegbeding

Wanneer de medewerker de arbeidsovereenkomst tussentijds opzegt, en er is een tussentijdse opzegmogelijkheid opgenomen, dan geldt een kalendermaand opzegtermijn. Het contract moet dan schriftelijk door de medewerker worden opgezegd tegen het einde van de maand. In een enkel geval ben je met de medewerker in de arbeidsovereenkomst een langere opzegtermijn overeengekomen, in dat geval is dat dan de geldende opzegtermijn voor de medewerker.

Is er geen tussentijdse opzegmogelijkheid in het contract opgenomen, dan kan de medewerker tussentijds geen ontslag nemen en moet hij het contract uitdienen tot de afgesproken einddatum, tenzij u akkoord gaat met het ontslag.

Schadeplichtig

Er zijn twee situaties waarin je een medewerker schadeplichtig kunt stellen.

  1. De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd met een tussentijdse opzegmogelijkheid, maar de medewerker neemt per direct ontslag zonder daarbij de geldende opzegtermijn in acht te nemen. In dat geval kun je de medewerker schadeplichtig stellen.
  2. De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst zonder een tussentijdse opzegmogelijkheid. De medewerker neemt per direct ontslag en je stemt niet in met de ontslagname. Je stelt de medewerker per direct (onverwijld) schriftelijk schadeplichtig.

De schadevergoeding die je op de medewerker kunt verhalen bestaat uit de hoogte van het loon over de resterende duur van het contract. Dit mag in eerste instantie verrekend worden met de eindafrekening.

Je kunt voor het schadeplichtig stellen van de medewerker gebruik maken van de KHN modelbrieven schadeplichtig stellen.

Wanneer kun je niet schadeplichtig stellen

  • Je kunt de medewerker niet schadeplichtig stellen als deze voortijdig stopt vanwege een dringende reden, zoals staat beschreven in het BW 7:679 o.a. bedreiging door werkgever of als de werknemer niet tijdig zijn loon ontvangt.
  • Je kunt de medewerker niet schadeplichtig stellen als deze ontslag neemt in de proefperiode.
  • De medewerker is ook niet schadeplichtig als hij per direct opzegt en je gaat akkoord met de ontslagname. Of wanneer de medewerker bij ontslag rekening houdt met de juiste opzegtermijn.

Kantonrechter

Is het bedrag van de schadevergoeding hoger dan je kunt verrekenen met de eindafrekening, dan zul je de medewerker moeten aanschrijven om het resterende bedrag te voldoen. Mocht de medewerker de betaling niet vrijwillig aan jou voldoen, dan heb je tot maximaal 2 maanden na de ontslagdatum de tijd om de medewerker schadeplichtig te stellen via de kantonrechter.

Een kantonrechter kan de vergoeding matigen of op een hoger bedrag stellen op basis van redelijke omstandigheden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens