Omgevingsvergunning voor bouwen

 

Gebouwen moeten veilig gebouwd en brandveilig gebruikt worden. Hiervoor gelden landelijke regels die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit van 1 april 2012.

Een groot aantal voorschriften over het (ver)bouwen, gebruiken en slopen van gebouwen en andere bouwwerken is samengevoegd in het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit 2012 is in de plaats gekomen van het Bouwbesluit 2003, de daarbij behorende ministeriële regeling, het Gebruiksbesluit (regels over brandveiligheid) en een aantal voorschriften uit de gemeentelijke bouwverordeningen. Het bevat ook enkele nieuwe voorschriften.

Omgevingsvergunning
Als u een pand wilt bouwen, verbouwen of slopen heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning voor bouwen (voorheen bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen kunt u vergunningvrij bouwen.

Bouwvoorschriften
De bouwtechnische voorschriften zijn geregeld in het Bouwbesluit 2012. Aan die voorschriften voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid, moeten alle bouwwerken in Nederland minimaal voldoen. Daarnaast gelden bouwvoorschriften uit de gemeentelijke bouwverordening; die zien toe op stedenbouwkunde, bouwen op verontreinigde grond en welstand.

Inrichtingseisen
Bij horecabedrijven moet nog rekening worden gehouden met  de inrichtingseisen uit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet.

Burgemeester en wethouders moeten de omgevingsvergunning voor bouwen weigeren als het bouwwerk niet voldoet aan:

  • de eisen van het Bouwbesluit;
  • de eisen van de bouwverordening;
  • de eisen van het bestemmingsplan;
  • redelijke eisen van welstand.

 

 

 

Terug
Download de gratis KHN App

https://twitter.com/khn 787936653616742400