Overige standpunten van KHN

Onze leden zijn lid van één van onze ruim 230 lokale KHN-afdelingen. Elke lokale afdeling beschikt over een afdelingsbestuur. De afdelingsbestuurders komen, ondersteund door onze regiomanagers, op voor de lokale horecabelangen. Zij onderhouden de contacten met de gemeente en beïnvloeden lokale regelgeving. Diverse onderwerpen en standpunten van KHN hierover spelen hierbij een rol.

Onze standpunten over

Overige standpunten van KHN

Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Coronabeleid en steunmaatregelen

De heftigheid en de impact van het coronavirus heeft ons allemaal overvallen. De overheid, burgers maar ook ondernemers
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Standpunt KHN over coronamaatregelen

KHN over de coronamaatregelen
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Preventieakkoord

KHN heeft samen met 70 partijen het Nationaal Preventieakkoord getekend op de deelakkoorden overmatige alcoholconsumptie en overgewicht.
Lees meer
Administratie vergunning laptop telefoon

Bibob en bestuurlijke aanpak criminaliteit

KHN onderschrijft het belang van het weren van criminele elementen uit de branche, maar vindt dat dit doel niet alle middelen heiligt.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Regeldruk

KHN vindt dat regeldruk moet worden teruggebracht en dat er verbetering van regelgeving en dienstverlening door de overheid moet komen.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Openbare orde en criminaliteit

De laatste jaren zien we een toename van geweldsincidenten waardoor (horeca) bedrijf vervolgens voor een tijd sluiten vanwege gevaar voor de open..
Lees meer
Lachgas

Lachgas

Hoewel de verkoop van lachgasballonnen is toegestaan vindt KHN het onwenselijk dat lachgaspa­tronen en lachgasballonnen in de horeca worden verkocht.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Kansspelautomaten

In de Wet op de Kansspelen is geregeld dat inrichtingen een vergunning van de gemeente kunnen krijgen voor het plaatsen van maximaal twee kansspelautomaten. KHN vindt dat er in een nieuwe Wet op de Kansspelen duidelijke, landelijke regels moeten komen voor opstel-plaatsen van kansspelautomaten.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Gastvrijheidssector

De gastvrijheidssector is in brede zin een belangrijke, stabiele economische pijler voor Nederland. De gastvrijheidssector is een groeisector, investeren in deze sector loont. KHN vindt dit dan ook heel belangrijk.
Lees meer
Terras Markt Eindhoven buitenbar en winkelpubliek fw tynified

Bruisende binnensteden

KHN vindt onder meer dat binnenstedenproblematiek een gezamenlijk probleem is van gemeenten, banken, vastgoed, retail, horeca en cultuur.
Lees meer
Biercafe speciaalbieren tap ondernemer

Biermarkt

KHN streeft naar een liberale en vrije horecabiermarkt met volledige concurrentie.
Lees meer
Horeca-Maatwerk-ondernemer-bar

Alcoholwetgeving

KHN is van mening dat in een Alcoholwet centraal moet staan hoe we zorgen voor een verantwoorde verstrekking van alcohol met zo min mogelijk regels.
Lees meer
Jongeren meisjes alcohol en frisdrank leeftijdsgrens selfie aan tafel

Alcoholbeleid

Volgens KHN kan alcoholbeleid alleen succesvol zijn als alle betrokken partijen samenwerken en iedere partij zijn verantwoordelijkheid neemt.
Lees meer
Pinnen credit card pinautomaat koffie

Betalingsverkeer

Volgens KHN moet het betalingsverkeer altijd en veilig tegen de kostprijs van de transactie beschikbaar zijn.
Lees meer
Personeel_P8A7047

Leerbedrijven

k. KHN maakt zich sterk voor goede leerbedrijven die bij hun taken ondersteuning krijgen van SBB.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Legionella

KHN vindt dat alle waterleidingbedrijven op dezelfde manier moeten handhaven. Ook moet er een eerlijk speelveld zijn.
Lees meer
Blije horecaondernemer man eetcafe 1050x700

Omgevingswet

Hierin worden zaken geregeld die nu nog geregeld zijn in de Wet op de Ruimtelijke Ordening, WABO, Wet Milieubeheer en in het Activiteitenbesluit.
Lees meer