Het is belangrijk dat je als horecaondernemer bij de invoering van de nieuwe Omgevingswet makkelijk je weg kunt vinden. Zodat je weet welke regelgeving op een bepaalde locatie van toepassing is of hoe je een nieuwe vergunning kunt aanvragen. De wet gaat in op 1 januari 2024. Verdiep je nu vast in de mogelijke gevolgen van de wet voor je bedrijfsvoering.

We delen 5 tips over hoe je je kunt voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet:

1. Verdiep je in het omgevingsplan van je gemeente

  Alle regels die vroeger in het bestemmingsplan en diverse verordeningen stonden, worden vanaf 1 januari overgezet naar het omgevingsplan. In dit plan vind je onder andere regels over (ver)bouwen, milieu en het kappen van bomen. Daarom is het verstandig om goed op de hoogte te zijn van het omgevingsplan van je gemeente. Gemeenten hebben tot eind 2031 de tijd om hun bestemmingsplannen om te zetten naar omgevingsplannen. Bij het maken van het plan moet de gemeente bewoners, bedrijven en andere organen betrekken. Bij het opstellen van een omgevingsplan is participatie heel belangrijk en je kunt als ondernemer dan ook input leveren. Informeer daarom bij je gemeente naar de laatste stand van zaken, zodat je op tijd invloed kunt uitoefenen niet voor verrassingen komt te staan.

  2. Check of je vergunnings- of meldingsplichtig bent

   Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving, de algemene regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Dit besluit bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

   Voor de horeca zijn met name het Bbl en het omgevingsplan van belang. Het Bbl gaat over bijvoorbeeld een aanbouw als ook over de omgevingsvergunning. Het omgevingsplan bevat de regels over o.a. geur, geluid, afvalwater. Zie voor meer informatie deze link.

   3. Oefen met het Omgevingsloket

    Een van de manieren om goed voorbereid te zijn op de komst van de Omgevingswet is om te oefenen met eenvoudige praktijksituaties in het nieuwe Omgevingsloket. In verschillende demo's ga je onder begeleiding aan de slag en leer je hoe het Omgevingsloket werkt. Ook wanneer je nog geen ervaring hebt met het Omgevingsloket, is het volgen van een van de demo’s een goede manier om kennis en ervaring op te doen. Kijk hier voor een voorbeeld van zo’n demo.

    4. Word goede vrienden met je buren

     Wil je je activiteiten uitbreiden of heb je plannen die effect hebben op de leefomgeving? Ga dan op de koffie bij je buren en kijk of er meer belanghebbenden zijn. Vroegtijdig informeren en samenwerking met alle belanghebbenden is een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet. En het vergroot de kans van slagen van je project. Participatie is meer dan alleen de formele momenten in een traject, het gaat er juist om nieuwe perspectieven te zien, en met behulp van kennis en creativiteit tot betere oplossingen te komen (indien nodig). Bekijk de animatie over participatie.

     5. Blijf op de hoogte

      Alle ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn goed te volgen via Aan de slag met de omgevingswet. Wil je je echt verdiepen? Bekijk dan de webinars die over verschillende facetten van de Omgevingswet zijn gemaakt.

      Kortom: blijf op de hoogte en bereid je voor!