De Autoriteit Consument & Markt heeft een leidraad gepubliceerd met uitleg voor online platforms, zoals Booking.com en Thuisbezorgd. Hierin staat hoe zij invulling moeten geven aan de Platform-to-Business (P2B) verordening. Deze Europese verordening bevat onder meer regels over transparantie van algemene voorwaarden, de volgorde van zoekresultaten en geschillenbeslechting.

Wat merk je van deze verordening?

De P2B-verordening bepaalt onder andere dat de algemene voorwaarden van platforms voor ondernemers duidelijk en eenvoudig beschikbaar moeten zijn. Platforms moeten in de algemene voorwaarden transparant zijn over hoe geschillen worden beslecht en welke parameters de rangschikking op het platform bepalen. Als het platform ook eigen diensten of goederen verkoopt, moet het platform uitleggen of, waarom en op hoe hij zijn eigen diensten of producten anders behandelt dan producten van ondernemers.

Meer duidelijkheid voor online platforms

Uit een eerdere marktverkenning die de ACM heeft gedaan, blijkt dat er meer duidelijkheid nodig is over hoe online platforms moeten voldoen aan de regels van de verordening. “Tijdens onze marktverkenning hebben we geconstateerd dat de open normen van de Platform-to-Business-verordening in de praktijk op verschillende manieren worden uitgelegd. Met een leidraad kunnen we duidelijkheid geven over hoe de ACM deze normen als toezichthouder zal interpreteren, zodat het voor platforms helder is wat ze moeten doen en hun zakelijke klanten weten waar ze recht op hebben”, legt ACM-bestuurslid Manon Leijten uit.

We zijn met de ACM in gesprek gegaan om input te geven, zodat deze leidraad ook relevant is voor horeca-gerelateerde situaties, waaronder kwesties met betrekking tot rate parity. Bijvoorbeeld als je een restaurant hebt en je via een bezorgplatform maaltijden wilt aanbieden, dat dan de algemene voorwaarden van het contract eenvoudig te vinden zijn op de website. Deze en andere voorbeelden komen terug in de leidraad van de ACM.

Wetsvoorstel voor handhaving van de transparantie-regels

Tegelijkertijd ligt in de Tweede Kamer nu het wetsvoorstel voor om de ACM ook als handhaver van de P2B-verordening aan te wijzen. De verordening wordt in Nederland nu nog gehandhaafd door de civiele rechter, maar we pleitten al langer voor publiek toezicht vanwege de ongelijke machtsverhoudingen tussen ondernemers en deze online platforms. Een melding bij de ACM kan een minder hoge drempel zijn. De ACM kan met het wetsvoorstel optreden bij inbreuken die de collectieve belangen van ondernemers schenden. We steunen het wetsvoorstel en hebben bij de fracties ook onze input geleverd. Als de behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer voorspoedig verloopt, zou de wet in 2024 inwerking kunnen treden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens