Op 2 mei is de Digital Markets Act in werking getreden. Dit is Europese regelgeving die ervoor moet zorgen dat digitale markten eerlijk en open blijven. Dit leidt naar verwachting tot een eerlijker speelveld tussen ondernemers en platforms.

Platforms spelen een steeds belangrijkere rol in de economie en in de samenleving. Dat geeft voordelen, want als ondernemer kun je zo bijvoorbeeld veel klanten bereiken. Tegelijkertijd worden ondernemers en consumenten steeds afhankelijker van een beperkt aantal grote platforms, zoals Booking.com en Thuisbezorgd.nl. Daardoor neemt het risico toe dat platforms schadelijke handelspraktijken toepassen. Ook wordt het steeds lastiger voor ondernemers om met deze grote platforms te concurreren.


Het doel van de Digital Markets Act (DMA) is om consumenten en ondernemers te beschermen en te zorgen voor meer concurrentie op digitale markten. De DMA moet ervoor zorgen dat digitale markten eerlijk en open blijven. En moet voorkomen dat de allergrootste platforms, de zogenoemde poortwachters, oneerlijke voorwaarden opleggen bij ondernemers die gebruikmaken van deze platforms. Zoals pariteitsclausules (ook wel rate parity genoemd, waarbij bv hotels die op het boekingsplatform actief zijn verplicht worden om altijd hun laagste kamerprijzen via het platform aan te bieden), het voortrekken van eigen zoekresultaten of om andere diensten verplicht op te leggen bij ondernemers. De Europese Commissie is in Europa de handhaver, in Nederland krijgt de ACM een nationale toezichthoudersrol.

De eerste effecten van de DMA gaan we vanaf Q1 2024 merken

Nu merken we nog niet direct iets van de inwerkingtreding van de DMA. In september gaat de Europese Commissie vertellen welke platforms de poortwachters zijn. Het gaat dan om de écht grote platforms. Een platform valt als poortwachter onder de DMA als:

  • het in de laatste drie jaar een jaaromzet van € 7,5 miljard in de EU heeft gerealiseerd of als het een marktwaarde heeft van minstens € 75 miljard in het afgelopen jaar
  • het gedurende drie jaar ten minste 45 miljoen actieve eindgebruikers heeft en ten minste 10.000 zakelijke gebruikers die in de EU gevestigd zijn

Verwachting dat Booking.com als poortwachter wordt aangewezen

We gaan ervan uit dat Booking.com als poortwachter zal worden aangewezen, het is nog de vraag of dat ook geldt voor AirBnB en Thuisbezorgd/JustEatTakeaway. Als Booking inderdaad als poortwachter wordt aangewezen, dan betekent dat onder andere dat Booking.com geen pariteitsclausules meer mag gebruiken. En dat markeert naar onze mening een belangrijke eerste stap als het gaat om het uiteindelijk herstellen van een gezondere balans in de verhoudingen tussen ondernemers en de platforms waarvan zij gebruik maken.

Samen met de Europese horecakoepel HOTREC zetten we ons sinds jaar en dag in voor het realiseren van een eerlijker speelveld tussen ondernemers en platforms.

De inwerkingtreding van de DMA is daarom een belangrijke mijlpaal. Maar ook de komende jaren zullen we ons blijven inzetten voor het realiseren van een eerlijker speelveld.

Voor een korte, kernachtige samenvatting, bekijk de video op YouTube hieronder


Voor veel meer informatie over de DMA bezoek de site van de kvk.

Klik voor meer info