Eerder lieten we al weten dat er een discussie speelt tussen het bedrijfsleven en Sena over de gevolgen van een Europese uitspraak over de auteursrechten waarvoor aan Sena moet worden afgedragen. Dat betreft de rechten van producenten en muzikanten. Inmiddels is er een akkoord bereikt tussen bedrijfsleven en Sena over de toeslag op het Sena-tarief voor 2021 en 2022 voor o.a. ‘Amerikaanse muziek’.

Kort gezegd komt het er op neer dat het Europese Hof van Justitie vorig jaar een uitspraak heeft gedaan over naburige rechten die heeft geleid tot een wetswijziging in Nederland per 1 januari 2021. Volgens Sena betekenen de uitspraak en wetswijziging dat voor gebruik van muziek afkomstig uit meer landen, de zogenaamde ‘niet-Rome’ landen waarbij het in de praktijk met name om Amerika gaat, vanaf 2021 ook moet worden betaald. Voorheen werden aan rechthebbenden uit deze landen geen vergoedingen uitbetaald en vonden daarvoor dus ook geen inningen plaats door Sena.

  Over de gevolgen van deze wetswijziging en de uitspraak van het Europese Hof van Justitie verschillen Sena en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door de Commissie Auteursrecht (CAR) van VNO-NCW en MKB-Nederland, van mening. Juridisch is het erg ingewikkeld, er zijn veel internationale verdragen en wetgeving die over auteurs- en naburig recht gaan. We weten op voorhand dat een juridische procedure erg lang gaat duren, heel veel geld gaat kosten en dat bovendien de uitkomst onzeker is. Voor geen van de partijen een aantrekkelijk perspectief. Daarom zijn de CAR en Sena met elkaar in gesprek gegaan om te kijken of we in overleg tot een (tijdelijke) oplossing kunnen komen. Omdat de belangen voor horecaondernemers groot zijn heeft KHN als een van de partijen actief deelgenomen aan de gesprekken namens de CAR, samen met brancheorganisaties BOVAG, Hiswa/Recron, INretail en MKB-Nederland.

  Akkoord met Sena

  Onlangs hebben we een akkoord gesloten met Sena voor de jaren 2021 en 2022. Samengevat komt het er op neer dat is besloten de pijn van de gevolgen van de uitspraak te delen, rekening houdend met de belangen van zowel muziekgebruikers (ondernemers) als de Sena rechthebbenden, mede gelet op de gevolgen van de coronacrisis voor beiden. Het akkoord is voorgelegd aan de besturen van VNO-NCW en MKB-Nederland en door beide besturen goedgekeurd.

  Hoewel we ons beseffen dat een toeslag op het Sena-tarief uitermate slecht uit komt, zeker op dit moment omdat we net weer een beetje aan het opstarten zijn, heeft ook KHN uiteindelijk met het akkoord ingestemd. In de gegeven omstandigheden en met alle onzekerheden over procedures etc. is het naar onze mening het minst slechte alternatief.

  Wat staat er in het akkoord?

  De hoofdpunten van het akkoord:

  • Op de geldende Sena-tarieven geldt vanaf 1 januari 2021 een toeslag van 12,5%
  • Over 2022 geldt opnieuw een toeslag van 12,5%, zodat er cumulatief in 2022 een toeslag geldt van 26,6% (ten opzichte van de geldende tarieven van 2020).
  • Zowel VNO-NCW en MKB-Nederland als Sena zullen actief de (inter)nationale lobby richting de Europese Commissie steunen om de wetgeving aan te passen zodat er niet meer hoeft te worden betaald voor muziek afkomstig uit de zogenaamde ‘niet-Rome’ landen. Deze landen incasseren namelijk niet voor hun gebruik van het zogenoemde ‘Rome-repertoire’. Als en zodra de Europese regels en/of de wet weer wordt aangepast, zal dat tot gevolg hebben dat de toeslag direct komt te vervallen. Ook als in rechte onherroepelijk zou komen vast te staan dat er geen grondslag is voor de toeslagen op de tarieven, zal de toeslag vervallen.

  Zoals jullie weten int KHN voor Sena (trouwens ook voor Buma) de verschuldigde vergoedingen.

  We zullen zo snel mogelijk met Sena bespreken wanneer en hoe we de facturatie voor Sena (daar hoort dan dus ook die toeslag bij) gaan inrichten.

  Lees ook:

  Direct advies nodig?

  We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

  Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

  Contactgegevens