Tijdens de Ledenraadsvergadering op 7 juni jl. zijn Antonio van den Hengel en Michel Kloeg benoemd tot ereleden van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). KHN-voorzitter Robèr Willemsen reikte Antonio en Michel de oorkonde en de gouden speld uit. Hij roemde hun inzet voor en betrokkenheid bij de branche en hun kwaliteiten als verenigingsman (Antonio) en sparringpartner (Michel). Na zes jaar lid te zijn geweest van het Landelijk Bestuur (LB) van KHN, neemt Antonio van den Hengel afscheid in verband met het bereiken van de maximale zittingsduur van zes jaar. Michel Kloeg bereikte het einde van zijn eerste zittingstermijn en heeft aangegeven in verband met drukke werkzaamheden niet voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Antonio: verenigingsman in hart en nieren

Binnen het LB was Antonio ‘de verenigingsman’. Antonio bracht een zeer rijke bestuurlijke ervaring mee. Zo was hij van 2000 tot 2006 Voorzitter van KHN-afdeling Soest, later Baarn-Soest en van 2004-2009 Voorzitter van Regio Midden-Nederland. In zijn laatste rol als penningmeester in het LB (2015-2021), dacht hij zeer actief mee over bestuurlijke vernieuwing en zat hij namens het LB in verschillende voordrachtcommissies en werkgroepen. Maar ook in strategisch opzicht roerde hij zich en dacht hij actief mee over de toekomst van de vereniging en het creëren van een toekomstbestendige horecabranche.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: “Antonio kent de vereniging door en door en heeft zich er altijd voor ingezet dat deze in haar kracht wordt gezet. Mede door gebruik te maken van zijn uitgebreide bestuurlijke ervaring, speelde Antonio als KHN-bestuurder vaak de rol van conflictbemiddelaar. Antonio was altijd toegankelijk en behulpzaam; collega-bestuurders en -ondernemers konden altijd een beroep op hem doen voor advies. Als LB-lid maakte Antonio zich sterk voor de gehele horeca, maar met name de kleine bedrijven en drankverstrekkende bedrijven vonden in hem een warm pleitbezorger.”

Michel: zeer gewaardeerd sparringpartner

Op alle niveaus van de vereniging was Michel bestuurlijk actief. Zo was hij van 2009-2016 bestuurslid en Voorzitter van KHN-afdeling Veere en van 2016 tot en met 2018 voorzitter van Regio Zeeland. In de functie van vicevoorzitter (vanaf 2018) keek Michel vooral naar de grote lijnen. Een belangrijk aandachtspunt van Michel was het kusttoerisme met de strandpaviljoens. Namens KHN was hij betrokken bij o.a. Strand Nederland en de totstandkoming van het Kust Pact en adviseerde hij bij de oprichting van de Nederlandse Kust Vereniging.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen: ‘’Binnen het LB was het vaak Michel die aandacht vroeg voor de invalshoek van de ondernemers aan de kust. Daarbij nooit uit het oog verliezend dat hij als LB-lid de gehele horeca vertegenwoordigde. Naast uiteraard een algemene focus op KHN was Michel als vicevoorzitter voor mij een zeer gewaardeerde sparringpartner.’’

Opvolging

Zowel Antonio als Michel hebben gedurende de coronacrisis het afgelopen jaar bijna 24/7 klaar gestaan om de leden met raad en daad bij te staan. Zij worden opgevolgd door horecaondernemers Saskia Geraeds en Jan Bas van Aalderen, die per 9 maart jl. zijn benoemd tot nieuwe leden van het LB.

De vereniging Koninklijke Horeca Nederland

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is dé branchevereniging voor de horeca. Met ruim 240 afdelingen door heel Nederland vertegenwoordigen wij bijna 19.000 horecaondernemers met ruim 427.000 medewerkers. Wij maken ons sterk voor een professionele en toekomstbestendige horeca. Onze leden ondersteunen wij met service, lobby, advies, informatie & inspiratie en ledenvoordelen. De vereniging wordt aangestuurd door een bestuur van horecaondernemers en heeft een Ledenraad die bestaat uit 16 horecaondernemers. De Ledenraad komt jaarlijks vier keer per jaar bij elkaar om lopende zaken te bespreken en de strategie van de vereniging KHN met elkaar te bepalen. De medewerkers van het bedrijf brengen het vastgestelde beleid tot uitvoering onder aanvoering van de directeur.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens