Alle bierbrouwers hebben inmiddels hun prijsverhoging voor pils in 2019 bekend gemaakt. Hoewel er hier-en-daar verschillen zijn, zien we weer een forse prijsstijging van de bierprijs en dat betekent dat horecaondernemers flink meer moet gaan betalen voor bier. Of je daar als horecaondernemer iets tegen kunt doen, hangt met name af met de binding met je bierbrouwerij.

Bavaria was dit jaar de laatste in de rij met een aangekondigde prijsverhoging van 3,9% (bron: Misset Horeca). Grolsch kondigde eerder een verhoging aan van 3,8%. Heineken was eind november de eerste die prijsverhogingen aankondigde. De prijs van pils bij Heineken stijgt gemiddeld (voor de merken Heineken, Amstel en Brand) met 3,7%. Bij AB Inbev zijn de grootste verschillen zichtbaar. Dommelsch stijgt met ‘maar’ 1,7%, terwijl een 50-liter fust Jupiler maar liefst 5,2% in prijs is gestegen (bron: Misset Horeca).

Video

Prijsverhogingen wel/niet doorberekenen aan de gast

Als horecaondernemer bepaal je zelf welke prijs je vraagt voor een biertje. En dus ook of je prijsverhogingen van de bierbrouwer wel of niet doorberekent en (zo ja) wanneer. De prijs van een biertje wordt natuurlijk niet alleen bepaald door de inkoopprijs die aan de brouwer betaald wordt. Als horecaondernemer heb je immers te maken met veel meer lasten en economische ontwikkelingen. Denk aan de kosten van huisvesting, hogere energiekosten door het Klimaat- en Energieakkoord, de kosten voor de medewerkers die je in dienst hebt en allerlei kosten die je aan de lokale overheid kwijt bent (ozb, leges, vergunningen etc.). Als ondernemer zul je op basis van de kostenontwikkeling moeten bepalen of je je prijzen gelijk houdt, verhoogt of misschien zelfs wel verlaagt.

Kun je een prijsverhoging van de brouwerij weigeren? Ben je nog wel baas in eigen huis?

Veel horecaondernemers zitten vast aan een contract met afnamebeding met een bierbrouwer. Wat KHN betreft komt het nog te vaak voor dat een brouwer een lening geeft, tap- of kelderbierinstallaties in bruikleen geeft of borg staat voor een lening. Op zich is dat niet verboden, maar een brouwer wil daar wel wat voor terug. Bijna altijd in ieder geval in de vorm van een afnamebeding: de verplichting om bier af te nemen bij die brouwer; vaak voor 5 jaar. Zo’n afnamebeding betekent veel minder onderhandelingsvrijheid over de prijs voor bier. Wie eigen baas is, kan tientallen procenten korting bedingen. Ben je volledig vrij en ben je het niet eens met een aangekondigde prijsverhoging dan kun je echt onderhandelen en in het uiterste geval probleemloos overstappen naar een andere brouwer. Dat is voor ondernemers die via een afnamebeding zijn ‘gebonden’ een stuk lastiger. Pas echt ‘de sjaak’ zijn ondernemers die in een pand zitten van de brouwer (of de brouwer eigenaar is of zelf weer van een ander huurt maakt niet uit). Het afnamebeding duurt dan ‘eeuwig’, in feite heb je dan weinig tot geen onderhandelingsmacht meer als het over pils gaat.

Probeer onafhankelijk(er) te zijn van een brouwer

KHN heeft 4 checklists gemaakt om je te helpen met het maken van afspraken met een brouwer. Namelijk voor de bruikleenovereenkomst, de financieringsovereenkomst, het afnamebeding en de kortingsregeling. De checklist geven je vragen/aandachtspunten om afspraken zo goed mogelijk vast te leggen. als je toch met ene brouwer zaken wilt doen naast het alleen leveren van bier en andere producten.

KHN: liberale en vrije horecabiermarkt

KHN heeft eerder geprobeerd om via ACM en politiek verandering te weeg te brengen op de horecabiermarkt. De noodzaak en bereidheid om in te grijpen is er volgens ACM niet, dan grijpt ook de politiek niet in. Volgens KHN werkt de horecabiermarkt in Nederland echter nog steeds niet. Om tot een echt liberale en vrije horecabiermarkt met volledige concurrentie te komen is het volgende nodig:

  • Transparante bierprijzen: een ‘kale’ netto bierprijs met toeslagen per extra af te nemen dienst
  • Afbouw van de rol van brouwers als financier
  • Afbouw van de oneindige afnamebedingen via panden (de huurcontracten)
  • Maximale transparantie in contracten met brouwers

Europese lobby over de eeuwige pandbinding

Europese regelgeving maakt het mogelijk dat binding via een pand eeuwig kan duren. KHN is op Europees niveau bezig om te proberen de oneindige afnamebedingen via panden (de huurcontracten) te stoppen. Via Hotrec, de Europese koepelorganisatie, pleit KHN samen met zusterorganisaties voor aanpassing van de bewuste Europese verordening. Die verordening geldt overigens sowieso nog tot en met 31 mei 2022.

KHN geeft tips!

Bierprijzen gestegen... wat kun je doen? KHN geeft tips!

Lees, kijk en luister ook: