Tien jaar geleden ontbeet ongeveer 25% van de Nederlanders wel eens buiten de deur, inmiddels is dat percentage bijna verdubbeld. Destijds deed 3% dat minimaal eens per week, nu is dat 8%. Dat doen de meesten om praktische redenen. En daarbij kiezen ze eerder voor gezond en betaalbaar dan voor lekker. Dat concludeert onderzoeksbureau Motivaction op basis van het Out of Home Ontbijt Onderzoek 2019.

Van de deelnemers aan het onderzoek ontbijt 8% minimaal eens per week buiten de deur, 7% eens per 2 tot 4 weken, 7% eens per 2 tot 3 maanden en 23% minder vaak. Verder geeft 55% aan nooit buiten de deur te ontbijten. Degenen die minimaal eens per week buiten de deur ontbijten doen dat vooral op weg naar studie of werk, en het ontbijt is sober.

Gezond belangrijker dan lekker

De groep die frequent buiten de deur ontbijt hecht niet zoveel waarde aan lekker maar vooral aan gemak, gezond en betaalbaar. Van hen wil 30% meer gezonde opties, 28% meer goedkope, 28 meer handig verpakte, 24% meer makkelijk mee te nemen, 23 meer eenvoudige en 22% wil meer hartige opties.

Prijs is de belangrijkste barrière voor verdere groei van het out-of-home kanaal. Toch verwacht een op de tien consumenten de komende twaalf maanden vaker buitenshuis te ontbijten.

Bron: Motivaction

Lees ook

KHN signaleert kans voor de horeca: steeds meer mensen ontbijten buitenshuis