Op 21 december 2021 debatteerde de Tweede Kamer over de extra coronamaatregelen die afgelopen zondag ingingen. KHN heeft zoals gebruikelijk de Kamerleden vooraf van input voorzien over de voor de horeca belangrijke zaken zoals een voorraadvergoeding, regeling voor starters en schrijnende gevallen.

Tijdens het debat gaven de Kamerleden aan blij te zijn met de uitbreiding van het financiële steunpakket maar nog wel aanvullende steun te missen voor starters, schrijnende gevallen en zzp’ers. Dit resulteerde in een toezegging van demissionair minister Blok om nog een keer te kijken naar mogelijkheden om schrijnende gevallen tegemoet te komen. Een zogenaamde voorraadvergoeding, zoals we die vorig jaar zagen, komt er niet. Eind januari zal het kabinet een doorkijk geven naar volgend jaar. Eind februari volgt dan de door de Kamer gevraagde langetermijnvisie met ook aandacht voor de economische impact van corona op onze samenleving.

Veel aandacht voor starters en schrijnende gevallen

De boodschap van KHN aan de Kamer dat starters en schrijnende gevallen tussen wal en schip vallen, is overgekomen. De meerderheid van de partijen komt op voor deze ondernemers. Demissionair minister Blok is bereid om met de uitvoeringsorganisaties (RVO en UWV) zorgvuldig te kijken hoe naast de huidige uitvoeringsregeling, op een manier die ook werkt, schrijnende gevallen verder tegemoetgekomen kunnen worden.

De VVD heeft een concrete motie ingediend met het verzoek aan de regering om samen met de uitvoeringsorganisaties te kijken hoe binnen de TVL en NOW zo snel mogelijk meer schrijnende gevallen kunnen worden geholpen. Deze motie is ook met zeer brede steun door de Tweede Kamer aangenomen.

Vergoeding voorraden

De PVV, Den Haan en Van Haga pleitten voor een compensatie aan ondernemers voor de voorraden die zij hebben ingekocht en die van de een op de andere dag niet meer gebruikt kunnen worden. KHN heeft dit punt aan alle partijen meegegeven. Blok antwoordde dat hiervoor afgelopen jaar inderdaad een regeling was. Maar omdat het onduidelijk was wie voor de regeling in aanmerking kwam en dat zoveel beroep- en bezwaarprocedures opleverde, ziet het kabinet daar nu vanaf. In plaats daarvan kiest het kabinet voor verruiming van de generieke regelingen TVL en NOW: bij TVL gaat de omzetverliesdrempel van 30 naar 20% en bij de NOW is het maximaal te vergoeden omzetverlies verhoogd van 80 naar 90%.

Van Haga heeft een motie ingediend met het verzoek aan de regering om inkomenssteun voor ondernemers zelf op te nemen in de steunpakketten. Die motie kreeg alleen steun van de PVV, Ja21, BBB, FvD en haalde het dus helaas niet.

Middellange en lange termijn strategie

Alle partijen in de Kamer vroegen het kabinet wederom om een middellange en lange termijn strategie. Er wordt volgens demissionair premier Rutte gewerkt aan een plan om de jojo van open-dicht te voorkomen. Het kabinet heeft toegezegd om eind januari te komen met een brief waarin het aangeeft hoe deze winter door te komen met alvast een doorkijk naar de lange termijn. Eind februari ligt er dan een lange termijn visie met daarin naast gezondheidsaspecten ook aandacht voor de economische gevolgen van leven met corona. Hugo de Jonge: “Als je met het virus moet leren leven, moeten sectoren zich zelf opnieuw uitvinden en het kabinet moet ze daarbij helpen. Sociale partners zullen bij het opstellen van deze visie worden betrokken.”

Geldigheidsduur voor coronatoegangsbewijzen

In Europa is besloten dat corona-reispassen 9 maanden geldig zijn na de laatste vaccinatie. De nieuwe regels voor de reispas gaan in op 1 februari. De Jonge wil vanaf dan ook een zelfde geldigheidsduur instellen voor de Nederlandse coronatoegangsbewijzen. Dat zou betekenen dat gevaccineerden die 9 maanden na hun laatste prik nog geen booster hebben gekregen, op basis van deze vaccinatie, geen geldig CTB meer hebben om bijvoorbeeld naar de horeca te gaan.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens