De nieuwe Omgevingswet komt eraan. Per 1 januari 2024 gaat de nieuwe wet van kracht. Als ondernemer ga je te maken krijgen met de nieuwe wet voor de leefomgeving. Maar als je je vergunningen op orde hebt en je verandert niets in de bedrijfsvoering, dan hoef je in principe niets te doen. Het is wel goed om je in te lezen en voor te bereiden. Daarom zetten wij de belangrijkste zaken voor je op een rij.

Omgevingsvergunningen blijven automatisch gelden

Je hoeft niet opnieuw een melding te doen als je al een omgevingsvergunning hebt. Dat regelt het overgangsrecht. In een handige tabel op de website van Informatiepunt Leefomgeving kun je lezen hoe de overgang is geregeld voor de verschillende vergunningen.

Algemene regels op een plek

Vroeger vond je de regels waar je bedrijf aan moest voldoen op meerdere plekken, bijvoorbeeld in het Activiteitenbesluit of het Bouwbesluit. Als de Omgevingswet van kracht is, vervallen deze en zijn de algemene regels vastgelegd op één plek. De milieuregels voor de horeca staan met name in het omgevingsplan van de gemeente en het besluit bouwwerken leefomgeving. Zie hier meer informatie: Gebruiksregels horeca - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Als je wel iets verandert

Als je plannen hebt om iets te veranderen aan je bedrijfsvoering moet je controleren of je een omgevingsvergunning nodig hebt voor een (milieubelastende) activiteit. Ook moet je nagaan of er milieuregels gelden op grond van het omgevingsplan (vanuit de gemeente). Dit doe je via het nieuwe Omgevingsloket. Dit nieuwe loket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO) voor vergunningaanvragen en de Activiteiten Internet Module (AIM) voor het doen van een melding.

Blijf op de hoogte

    Alle ontwikkelingen rond de Omgevingswet zijn goed te volgen via Aan de slag met de omgevingswet. Wil je je echt verdiepen? Bekijk dan de webinars die over verschillende facetten van de Omgevingswet zijn gemaakt.