De afspraken tussen Sena en KHN zijn veranderd per 1 januari 2019. Sena en KHN werken niet langer met een generieke lumpsumregeling voor alle leden, maar hanteren vanaf 2019 de Sena-grondslag van vierkante meters per individueel bedrijf. Dit betekent dat het bedrag dat jij betaalt voor jouw Sena-licentie in 2019 mogelijk afwijkt ten opzichte van vorig jaar. Een eerlijkere prijs per ondernemer op basis van de door Sena gehanteerde grondslag.

Zodra de definitieve bedragen bekend zijn ontvangen alle KHN-leden die gebruikmaken van de Sena-regeling hierover bericht. Uiteraard realiseren leden via het KHN-lidmaatschap nog steeds een besparing op de uitgaven voor Sena.

  • Wat is een Sena-licentie? Sena incasseert de vergoedingen voor de naburige rechten en verdeelt deze vervolgens onder haar rechthebbenden: artiesten en platenproducenten. KHN heeft tot en met 2021 afspraken gemaakt waardoor je als KHN-lid ten opzichte van het Sena-markttarief altijd aanzienlijk bespaart op deze licentie.
  • Sena-factuur 2019: In de week van 4 februari 2019 weten wij precies per KHN-lid hoe zijn/haar Sena-factuur 2019 eruit ziet. Leden die te maken krijgen met grote verschillen worden hierover geinformeerd. Loopt jouw Sena-licentie via KHN, dan ontvang je in de week van 11 februari 2019 jouw factuur.

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met KHN via telefoonnummer 0348 48 94 89 of mail naar info@khn.nl.