Het kabinet Rutte IV is gevallen omdat de coalitiepartijen het niet eens konden worden over het asielbeleid. In november 2023 zijn er verkiezingen. Het Kabinet is nu demissionair en dat heeft gevolgen voor het beleid en de besluiten die zij nemen

Ministers en staatssecretarissen mogen alleen nog lopende zaken afhandelen. Omstreden of gevoelige onderwerpen moeten ze overlaten aan het volgende kabinet. Wat dit betekent voor onderwerpen als het stikstofbeleid, de woningmarkt, migratie, het klimaat, de hervorming van de arbeidsmarkt en de wetgevende maatregelen die zijn aangekondigd op alcohol en overgewicht, is nog een vraag. De Tweede Kamer bepaalt eind juli 2023, welke onderwerpen 'controversieel' zijn en dus nu niet meer worden behandeld. Even afwachten dus.

Wat gebeurt met de belangrijke onderwerpen?

Een demissionair kabinet betekent voor een groot deel stilstand van beleid, want er komt hoogstwaarschijnlijk geen nieuw beleid op cruciale dossiers. De Tweede Kamer kan dossiers controversieel verklaren. Dat gebeurt meestal met onderwerpen waar veel discussie over is, zoals bijvoorbeeld klimaat en migratie.

Wij weten nu ook niet welke voor de horeca relevante onderwerpen de komende periode door zullen lopen. Denk bijvoorbeeld aan de wetgeving rond flexibele arbeid, onderscheid zzp en werknemer, verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen, hervorming van de arbeidsmarktinstituties, de wetgevende maatregelen die zijn aangekondigd voor alcohol en overgewicht, het convenant preventie gehoorschade en blurring.

Wat gaat zeker door?

De nieuwe Pensioenwet is inmiddels gepubliceerd en van kracht. De leeftijd van deelnemen wordt 1 januari 2024 18 jaar. De extra verhoging van het wettelijke minimum(uur)loon door het rekenen met een 36-rige werkweek staat ook al vast. Een nieuwe discussie over een nog hoger wettelijk minimumloon is naar onze verwachting een controversieel onderwerp en zal dus blijven liggen.

Op 12 september wordt er gestemd over de lijst met controversiële onderwerpen. In augustus kan het samenstellen van die lijst dan voorbereid worden. Daarop staan dus onderwerpen waar onder het demissionaire kabinet niets aan wordt gedaan.

Wanneer krijgen we nieuwe verkiezingen?


De Kiesraad heeft al laten weten dat nieuwe verkiezingen op z'n vroegst half november kunnen worden gehouden. Tot die tijd is het kabinet demissionair. De komende tijd zal dus in het teken staan van het voeren van campagne. Er moeten nieuwe kandidatenlijsten worden gemaakt en verkiezingsprogramma's worden geschreven.

Wat vindt KHN van deze situatie?


Wij betreuren de val van het kabinet. Op dit moment spelen er veel urgente problemen in Nederland. Als er nu veel dossiers stil blijven liggen, betekent stilstand achteruitgang. Economische stilstand is ook voor de horeca niet goed.

We gaan ervan uit dat wetgeving voor en uitvoering van belangrijke dossiers doorgezet worden nu het kabinet demissionair is. Hetzelfde geldt voor de besluiten die nodig zijn in verband met de oorlog in Oekraïne. Maar besluiten over lastenverlichting op arbeid en voor ondernemingen in het algemeen zullen de komende tijd niet genomen worden.

Wij vinden het gewenst dat maatregelen rond de arbeidsmarkt en beperkende maatregelen rondom alcohol en overgewicht uitgesteld worden. Ook lijkt het erop dat er nu geen besluiten kunnen worden genomen over ingrijpende belastingplannen zoals voor verschillende btw-aanpassingen, 0-tarief voor groente en fruit en evaluatie van alle verlaagde btw-tarieven