Op 28 januari vond het debat over de nieuwe coronasteunmaatregelen plaats in de Tweede Kamer. Vorige week maakte het kabinet nieuwe aanvullingen op het steunpakket bekend. In het debat was er veel aandacht voor ondernemers die ook met de nieuwe aanvullingen tussen wal en schip vallen, zoals starters die voor 2020 zijn begonnen en ketens waarvoor de maximale TVL-vergoeding veel te laag is. KHN vecht al lange tijd tegen deze problemen en heeft de partijen voor dit debat concrete verbeteringen aangedragen.

Lees hier ons nieuwsbericht van vorige week: Overheid komt groot deel wensen KHN tegemoet.

Belangrijkste resultaten debat 28 januari 2021

Dit zijn de belangrijkste resultaten voor horecaondernemers van dit debat:

  • Ook starters (inschrijving KvK) van sept-okt 2019 komen bij de starters van-jun 2020 die voor een aparte Tvl in aanmerking komen
  • Er komt een ‘commissie’ om schrijnende gevallen die buiten de Tvl vallen in kaart te brengen
  • De cap van 400.000 euro per grootbedrijf of grote groep van bedrijven blijft
  • De partnertoets in de Tozo blijft

Steun voor uitbreiding pakket, maar meer hulp voor starters

De Tweede Kamer sprak steun uit voor de uitbreidingen van het steunpakket. Maar er kwamen ook verschillende voorstellen om verbeteringen door te voeren. Met name de coalitiepartijen en de PVV willen dat het kabinet met een oplossing komt voor starters die vóór 1 januari 2020 zijn begonnen. De VVD zocht daarbij naar mogelijkheden voor starters in het derde kwartaal 2019, volgens de PVV moet de minister zoeken naar een regeling voor alle starters tot 2018.

Verhoging van maximale vergoeding TVL voor grotere (winkel)ketens

Ook met de aanvullingen in het steunpakket komen grote horeca- en winkelketens in de knel door de maximumvergoeding van de TVL-regeling van 330.000 euro. KHN pleit ervoor dat dit maximum wordt losgelaten zodat de vergoeding meer soelaas biedt voor grotere ketens met meerdere bedrijfsonderdelen. CDA, D66, SGP en 50PLUS bevroegen de minister over de mogelijkheden om de TVL-cap verder te verhogen. Eerder liet de minister weten dat een hoger maximum niet mogelijk is vanwege Europese staatssteunregelingen. Bijvoorbeeld doordat je dan niet verder dan 70% van de vaste lasten mag vergoeden en juist die zijn nu verhoogd naar 85%, net als bij de Now. Ook geeft het een risico op het optellen van de verschillende steun. De minister zegde ook toe de TVL-drempel te verlagen voor kleinere ondernemers die nu niet in aanmerking komen.

Kamer verwacht solidariteit van verhuurders en banken

Meerdere partijen haakten aan op de uitspraken van staatssecretaris Keijzer (EZK) van afgelopen zondag. In WNL deed zij een oproep aan verhuurders om met horeca- en winkeleigenaren mee te denken over verlaging van de huur voor de periode dat zij verplicht gesloten zijn. Helaas merken ondernemers in veel gevallen dat verhuurders hier niet toe bereid zijn. De VVD wil actie zien vanuit het kabinet. Niet alleen een oproep aan verhuurders en banken om solidariteit te tonen, maar ook weer in gesprek gaan met deze sectoren om tot oplossingen te komen. Het kan volgens de partij niet zo zijn dat zij geen millimeter willen meebewegen met ondernemers die door overheidsingrepen gesloten zijn en de huur niet kunnen betalen. Minister Hoekstra zegde toe dat het ministerie van EZK en Financiën wederom in gesprek zal gaan met banken om te praten over de kredietverstrekking. Ook banken moeten meer over de brug komen. De minister gaat in gesprek met banken en verhuurders.

Schade door relschoppers

Horecaondernemers die schade hebben opgelopen door de rellen van deze week krijgen de kosten vergoed. Dit heeft minister Hoekstra aangegeven in het debat. Veel verzekeraars dekken de kosten. Onverzekerde ondernemers kunnen een beroep doen op het schadefonds geweldsmisdrijven.

Ingediende moties

In het debat zijn 38 moties ingediend. Veel ervan zijn ontraden. Voor een ander deel zijn er al toezeggingen gedaan voor meer onderzoek. De Tweede Kamer stemt aanstaande dinsdag 2 februari over de ingediende moties.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens