Nadat KHN en de NKV (Nederlandse Kust Vereniging) afgelopen jaar voor de niet-permanente strandbedrijven toestemming hebben weten te krijgen om te overwinteren, wordt nu geprobeerd om dit ook komende winter toe te laten staan. We voeren momenteel gesprekken met Rijkswaterstaat, Waterschappen, provincies, kustgemeentes en natuurbeheerorganisaties. De ministeries van EZK en SZW hebben ons geholpen bij de onderbouwing van de aanvraag. Doordat veel partijen betrokken zijn, duurt het besluitvormingsproces lang. KHN en NVK hopen op spoedige duidelijkheid voor de strandbedrijven.

Afbraak en opbouw

Veel strandbedrijven moeten jaarlijks aan het eind van het seizoen hun bedrijf afbreken om de natuur vrij baan te geven in het kustgebied. Dat is o.a. belangrijk voor de kustveiligheid en het waterbeheer. De afbraak en opbouw gaan gepaard met hoge kosten. Normaal worden deze kosten ingecalculeerd. Maar door de coronacrisis met verplichte sluitingen en beperkende maatregelen kunnen veel strandbedrijven hiervoor geen reserves aanleggen: feesten en partijen zijn er nauwelijks en door de 1,5 m afstandsregel worden geen volledige omzetten gedraaid.

Geen volledige compensatie

Steunregelingen geven geen volledige compensatie, als strandbedrijven er al voor in aanmerking komen. Nu het einde van de crisis in zicht is, dreigen strandondernemers het alsnog niet te redden. Mede door ondersteuning van Strand Nederland, is er nu de mogelijkheid om opnieuw te overwinteren. Dit zou voor hen een enorme steun in de rug zijn. Afgelopen jaar maakten zo’n 130 niet-permanente strandbedrijven dankbaar gebruik van deze mogelijkheid.

Toestemming

De gesprekken met betrokken instanties verlopen minder gemakkelijk dan afgelopen jaar, mede doordat niet duidelijk was dat de steunmaatregelen geen 100% compensatie bieden. Naast een uitgebreide onderbouwing van de aanvraag hebben we de staatssecretaris van EZK en de minister van INW om bemiddeling gevraagd en lopen er contacten met de politiek, individuele waterschappen en gemeentes.
Belangrijk is, dat de waterbeheerders als eerste hun akkoord geven. Zij gaan immers over de veiligheid. Daarna moeten provincies en gemeentes zich (individueel) uitspreken. Het helpt als strandondernemers dan ook zelf hun belang helder weten te maken. NKV en individuele strandbedrijven kunnen rekenen op de steun van KHN.

Als de toestemming wordt gegeven, zal het net als afgelopen jaar gaan om een besluit zonder precedentwerking.

Zie ook:

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens