Staatssecretaris Maarten Van Ooijen (VWS) heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de preventie van gehoorschade. De Gezondheidsraad adviseert een maximaal geluidsniveau voor versterkte muziek van 100 dB(A) en het gebruik van gehoorbescherming. Naar aanleiding van dit advies, gaat de staatssecretaris in overleg met betrokken partijen om te bekijken hoe het voorkomen van gehoorschade verder kan worden verbeterd. Wij staan open voor een gesprek, maar zijn zeker geen voorstander van een norm van 100dB.

Aanleiding om advies te vragen

Frequente of langdurige blootstelling aan hard geluid, bijvoorbeeld door het bezoeken van concerten of door het gebruik van persoonlijke muziekspelers, kan leiden tot gehoorschade. Gehoorschade is onomkeerbaar en onbehandelbaar en heeft een grote impact op de kwaliteit van het leven. In het Convenant ‘preventie gehoorschade versterkte muziek’ heeft de overheid maatregelen opgenomen om gehoorschade door blootstelling in de privésfeer te voorkomen. Het huidige (derde) convenant loopt af in 2023. De staatssecretaris van VWS heeft de Gezondheidsraad om advies gevraagd over vervolgbeleid.

Advies gehoorschade door versterkte muziek

De Gezondheidsraad adviseert om het maximale geluidsniveau voor versterkte muziek te verlagen van 103 naar 100 dB(A). Volgens de raad draagt dat bij aan het verminderen van het risico op gehoorschade. Verder adviseert de raad om de bestaande preventieve maatregelen, zoals het stimuleren van het gebruik van gehoorbescherming en het geven van voorlichting, voort te zetten.

Het gebruikmaken van gehoorbescherming blijft volgens de Gezondheidsraad belangrijk, omdat blootstelling aan 100 dB(A) slechts gedurende één uur en 45 minuten in de maand verantwoord zou zijn. Omdat de totale blootstelling in de praktijk vaak veel langer is, adviseert de Gezondheidsraad om de al geldende maatregelen voort te zetten. Denk daarbij aan het stimuleren van het gebruik van gehoorbeschermers, voorlichting en monitoring van geluidsniveaus.

Standpunt KHN

We zien dat gehoorschade een onomkeerbaar probleem is onder met name jongeren. Preventie is daarom zeker van belang. Als professionele branche staat dit in het kader van verantwoord ondernemen ook bij ons op het vizier. Zowel voor onze gasten als voor onze medewerkers. We nemen dus zeker onze verantwoordelijkheid, maar zijn geen voorstander van wet- en regelgeving op dit vlak. Zeker omdat het op dit moment ontbreekt aan wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt waar gehoorschade precies wordt opgelopen.

Dit advies van de Gezondheidsraad raakt ons hard. Een verlaging van de maximale norm met 3dB lijkt misschien weinig, maar betekent een halvering van het geluid, wat een totaal ander gevoel en beleving geeft bij de gast. De bezoekers blijven dan weg en gaan naar andere plekken om harde muziek te beleven. De Gezondheidsraad geeft ook aan dat het lastig is te bepalen welke bron van hard geluid in welke mate gehoorschade veroorzaakt. Het is dus helemaal niet bewezen dat gehoorschade (voornamelijk) wordt veroorzaakt in de horeca en op festivals of ergens anders. Bijvoorbeeld op het werk (bijv. in de bouw), tijdens het luisteren van muziek of podcasts via je eigen oortjes/telefoon of thuis. En ook op de ernst en omvang van gehoorschade in Nederland is moeilijk zicht te krijgen omdat er weinig onderzoek naar wordt gedaan.

Zonder een degelijke onderbouwing is het opleggen van beperkende maatregelen aan één branche (horeca en evenementen) niet proportioneel. We pleiten dan ook voor een integrale benadering waarin wetenschappelijk onderzoek komt naar álle bronnen van gehoorschade. Dus meer onderzoek voordat dit soort drastische beslissing worden genomen die een grote impact hebben op onze branche.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens