Horecaondernemers vinden het logisch dat ze moeten betalen voor een geleverde dienst of product. Ze hebben er dus ook geen moeite mee dat componisten en bedenkers van tv-programma’s en films daarvoor een vergoeding krijgen. Maar nu er steeds meer partijen zijn die auteursrechten willen innen, waardoor horecaondernemers per saldo meer moeten betalen voor hetzelfde product, trekken VNO-NCW en MKB-Nederland (namens KHN en andere partijen) aan de bel.

De makers van onder andere beeld- en geluidsproducties worden vertegenwoordigd door de zogenaamde collectieve beheersorganisaties (CBO’s). KHN heeft voor haar leden collectieve afspraken gemaakt met een aantal van deze CBO’s, waaronder Buma, Sena en Videma. Om deze CBO’s te controleren is er toezichthouder en op dit moment wordt de wet geëvalueerd die het toezicht regelt op die CBO’s.

Nieuw wet moet anders

In het kader van de herziening van de Wet toezicht CBO’s hebben VNO-NCW en MKB-Nederland namens partijen die forse afdrachten betalen voor beeld en geluid (zoals KHN, Recron en De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen) een brief geschreven aan minister Dekker van het ministerie voor Rechtsbescherming. Met die brief wordt aandacht gevraagd voor een aantal ontwikkelingen waar we ons zorgen over maken. Er komen namelijk steeds meer aparte organisaties bij die geld willen innen namens de makers (bijvoorbeeld voor hoofrolspelers, tekstschrijvers en regisseurs) terwijl het ‘totaalproduct’ dat je krijgt als ondernemer (een tv-programma of een film) niet is veranderd of meer waard wordt. En ook de tarieven van de bestaande CBO’s nemen alleen maar toe. Kortom, ondernemers moeten steeds meer betalen voor hetzelfde product. En dat kan niet de bedoeling zijn.

Drie aanpassingen

In de brief geven we aan dat wij vinden dat het volgende in de wet moet worden aangepast:

  • Een verplichting voor de collectieve beheersorganisaties om in hun communicatie duidelijk aan te geven op basis van welk verbruik kosten in rekening gebracht worden, op basis van welke aannames en berekeningen deze omvang bepaald is, en welke mogelijkheden de ondernemer heeft om de hoeveelheid te corrigeren voor werkelijk verbruik.
  • De organisaties die gebruikers van o.a. muziek en beeld vertegenwoordigen (zoals onder meer KHN) moeten in de procedure waarin de CBO’s de toezichthouder voorafgaand om instemming vragen voor een tariefverhoging betrokken worden en moeten de wettelijke mogelijkheid krijgen om als belanghebbenden bezwaar te maken tegen de voorgenomen tariefsverhoging.
  • De toezichthouder moet de mogelijkheid krijgen om instemming van een voorgestelde tariefsverhoging te onthouden wanneer het gaat om een ‘aanmerkelijke verhoging’. Er moet ook in de wet geregeld worden dat de toezichthouder vooraf goedkeuring moet verlenen voor het instellen van nieuwe tarieven door CBO's.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.