Op donderdag 10 september was er een bestuursvergadering van KHN Heemskerk. Er werd onder andere gesproken over handhaving, verruiming terrassen en duurzame evenementen. Hieronder lees je een kort verslag.

Handhaving
Eerste punt is de wijze van handhaving van de coronamaatregelen door diverse BOA’s, onder andere tijdens de kermisdagen. Vooral het tijdstip van de controles en de wijze waarop gecommuniceerd werd, wordt als zeer storend ervaren. Er dient volgens de aanwezigen alleen op excessen gehandhaafd te worden.

Het contact met hoofd handhaving van de gemeente Heemskerk loopt nu goed, nadat er zich tijdens de kermisdagen enkele incidenten hebben voorgedaan in onder andere het duingebied en op industrieterreinen. Het probleem van de handhaving wordt wel heel makkelijk bij de horeca neergelegd. De beveiliging tijdens de kermisdagen door Noord Holland Beveiliging is deels door de gemeente Heemskerk en deels door een aantal horecaondernemers bekostigd.

Verruiming terrassen
KHN Heemskerk heeft een brief gestuurd naar de gemeente betreffende de tijdelijke verruiming van de terrasafmetingen. Deze maatregel geldt in principe tot 1 december 2020. In de brief is gevraagd deze maatregel te verlengen tot minimaal 2022. Tevens wil KHN Heemskerk 2021 gebruiken om te inventariseren waar deze terrasvergrotingen in Heemskerk mogelijk een permanent karakter kunnen krijgen. Zodra er een reactie komt vanuit de gemeente worden de leden hierover geïnformeerd.

Duurzame evenementen
KHN Heemskerk heeft het concept Beleidsregel Duurzame evenementen Gemeente Heemskerk ontvangen van de gemeente. Dit concept wordt door de aanwezigen als onduidelijk en op sommige punten moeilijk na te leven beschouwd. Tevens wordt vastgesteld dat de gemeente de duurzame doelstellingen parkeert bij de ondernemers, maar zelf vrijwel niets faciliteert. De vraag is dan ook: Wat is de bijdrage vanuit de Gemeente Heemskerk? KHN Heemskerk heeft gereageerd door per punt aan te geven of het wel of niet uitvoerbaar is.

Horecaoverleg
Op 15 oktober vindt er weer een regulier horecaoverleg plaats tussen KHN en de gemeente. Op de agenda staat onder andere:

  • formalisering verruiming terrastijden (huidige pilot loopt tot 30 september 2020)
  • (permanente) uitbreiding terrasafmetingen.
  • mogelijkheid tot het permanent storm- en regenvast maken van terrassen.
  • waar lopen de horecaondernemers in Heemskerk tegenaan tijdens deze coronacrisis.

Tevens stelt KHN Heemskerk een brief op voor wethouder van Dijk inzake de pilot verruiming terrastijden en de verruiming terrasafmetingen i.v.m. corona.

Lobby KHN in Den Haag

De landelijke lobby richt zich op 2 pijlers:

  • Dat het economisch beter wordt voor de horeca, nu maar ook de periode na corona
  • Dat de financiële steunpakketten verruimd en verbeterd worden

Lobby is deels zichtbaar voor leden, maar er gebeurd ook heel veel achter de schermen.
Er gaan veel brieven naar kamerleden, woordvoerders, ministers, ook via VNO-NCW en politieke partijen en er vinden gesprekken plaats met OMT-leden.
Tijdens de periode van het kort geding zijn de gesprekken met ambtenaren gewoon door gegaan en het bestuurlijk overleg wordt ook weer opgepakt. KHN heeft ook contact met wetenschappers om te kijken hoe effectief de maatregelen nu eigenlijk zijn en of het wellicht ook wat minder kan?
Naast de corona-lobby zet KHN zich ook onverminderd in op de lobby voor o.a. de nieuwe D&H wet, Airbnb, etc.

Zie ook: https://www.khn.nl/lobby/khn-lobby/khn-lobby-resultaten-corona

De eerstkomende bestuursvergadering zal plaatsvinden op donderdag 19 november a.s. Wil je een keer meepraten of heb je punten voor de agenda, neem dan contact op met een van de bestuursleden of via het algemene email adres heemskerk@khn.nl

Heb je de facebookpagina van KHN Heemskerk al geliked? Hier houden we je ook op de hoogte van het laatste nieuws.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens