Naast de nieuwste updates vanuit de ledenvergadering en KHN was er deze ochtend aandacht voor de sentimenten binnen alle afdelingen in de regio. Aansluitend aan de vergadering volgde de bestuurders een training over omgaan met online reviews.

Voor dit overleg waren de afdelingsvoorzitters van regio Noord-Holland welkom bij GERRIT in het bijzondere Rietveld-gebouw in Uithoorn. Ondanks de drukke tijd waarin de meeste ondernemers zich momenteel bevinden was er een goede opkomst vanuit de afdelingen op deze bijzondere locatie. Na te zijn verwelkomd met een kopje koffie opende de voorzitter om 11.15 uur de vergadering.

De vergadering werd gestart met een korte voorstelronde. Na het vaststellen van de agenda en de notulen van 14 maart werd door de voorzitter een update gegeven vanuit de ledenraadsvergadering van 31 mei. Onder andere de arbeidsmarkt, de financiën en de IT-vernieuwing kwam ter sprake. Daarnaast werd gesproken over de statutenwijziging in verband met de mogelijk op te richten KHN-afdeling op Curaçao.

Vervolgens stonden de openstaande functies binnen de regiocommissie op de agenda. Tijdens de vergadering gaf Daan Kroone (voorzitter KHN Amstelland) aan toe te willen treden als algemeen bestuurslid. De huidige commissie is erg blij met zijn enthousiasme om hieraan deel te willen nemen! De functie van penningmeester blijft openstaan. De tijdsinvestering per jaar voor deze rol is 4 overleggen om de regiovergadering voor te bereiden. Deze overleggen duren ca. 2 uur per keer. Bij interesse kan contact opgenomen worden met de regiomanager.

Miriam Geerlings nam hierna het woord om een update te geven vanuit KHN. Ze sprak onder meer over de werkgroep die zich zal gaan richten op het uitwerken van een integraal plan om de tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. De focus zal vooral komen te liggen op goed werkgeverschap en aansluiting bij regionale initiatieven.

Verder werden de overige speerpunten benoemd waar KHN momenteel op focust: Eerlijk speelveld, gezond en duurzaam. Ook werd er aandacht gegeven aan een aantal ledenvoordelen:

Na deze punten werd het woord gegeven aan de voorzitters van de diverse afdelingen. Over het algemeen blijkt overal het tekort aan personeel een grote uitdaging te blijven. Daarnaast heerst bij veel ondernemers de angst voor een nieuwe opleving van het coronavirus in het najaar. Het werken via Temper en de hoge uurlonen daarvan kwamen ter sprake, evenals het gebrek aan personeel voor controle en handhaving vanuit de gemeentes tijdens evenementen. Gevreesd wordt dat dit de komende tijd zijn uitwerking gaat hebben op het verlenen van vergunningen voor diverse evenementen.

Na de vergadering stond er een heerlijke lunch klaar voor alle aanwezigen en was er even tijd om bij te praten. Vervolgens ging het programma verder met een interactieve training door Joske Kuut van Passion4guests over omgaan met online reviews.

Aan de hand van een opdracht werden een aantal belangrijke do’s en don’ts besproken. Belangrijk bleek onder andere om nooit compleet over negatieve feedback heen te praten. Geef een persoonlijke reactie op een negatieve review en wees niet bang om ook eens de hand in eigen boezem te steken of excuses te maken. Ga vooral nooit in de verdediging of in de aanval en pas op met het maken van grappen in je reactie. Blijf je daarnaast bewust van het belang van reviews, zowel de positieve als de negatieve. Deel de reviews met je team en probeer deze om te zetten in kansen!

Na de training moesten diverse voorzitters helaas afscheid nemen. Voor degenen die wel bleven stond er nog een rondleiding door GERRIT en een bierproeverij door de Naeckte Brouwers op het programma.

De uitgebreide notulen van deze vergadering zijn via deze link terug te lezen. De volgende bijeenkomst staat gepland op 3 oktober 2022 en wordt een inspirerende en gezellige bestuurdersdag. Meer informatie hierover en het programma voor deze dag volgt nog, noteer de datum vast in je agenda!

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens