Onderzoeksbureau Objectief onderzocht in opdracht van de gemeente Amsterdam de naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol en het naleven van het verbod op doorschenken.

Naleving van de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol

Bureau Objectief heeft in het voorjaar 2016 en najaar 2017 steekproefsgewijs onderzocht of het een minderjarige jongere lukt om alcohol te kopen in Amsterdam. Uit deze onderzoeken blijkt dat de leeftijdgrens nog steeds in de meeste gevallen niet goed wordt nageleefd door de verkopers van alcohol. Bij slechts 35% van aankooppogingen kregen de jongeren geen alcohol. In 2016 was dit percentage 32%. Het landelijke nalevingscijfer in 2016 was 35%.

Uit het onderzoek, dat is gedaan middels mysteryshopping, blijkt dat ketensupermarkten het beste de leeftijdsgrens bij de verkoop van alcohol naleefden (61%). Daarop volgen slijterijen (52%), horecagelegenheden (26%), sportverenigingen (15%), avondwinkels (18%) en cafetaria’s eindigen onderaan met een percentage van 0%. Gekeken naar het voorgaande onderzoek in 2016 zijn er twee significante bewegingen. Bij de horecagelegenheden is er sprake van een verbetering van 9% in 2016 naar 26% in 2017. Bij cafetaria's is er sprake van een verslechtering, van 22% in 2016 naar de 0% in 2017.

Doorschenken aan dronken personen

Ook de naleving van het verbod op doorschenken aan gasten in kennelijke staat van dronkenschap in de Amsterdamse horeca is onderzocht middels mysteryshoponderzoek. Bij 17 van de 40 aankooppogingen (42,5%) is er nageleefd, waarvan 6 keer door het deurbeleid (15%). Aan de bar is 11 keer nageleefd.

Eén van de maatregelen die de horecabranche (via Koninklijke Horeca Nederland) in gang heeft gezet nadat de resultaten van het nalevingsonderzoek 2016 bekend waren, is het uitvoeren van eigen periodiek onderzoek met testaankopers. Dit heeft plaatsgevonden bij de horecazaken in de Leidsebuurt, in opdracht van de BIZ-vereniging Uitgaansgebied Leidsebuurt. De gemeente heeft vervolgens onderzocht in hoeverre deze maatregel effect heeft. Gebleken is dat de naleving in de Leidsebuurt 43% is en bij een steekproef met vergelijkbare zaken 29%, en deze maatregel dus inderdaad succesvol is.

Omdat een nalevingspercentage van 0% bij cafetaria's onacceptabel is, wil de burgemeester in navolging van diverse andere gemeenten een proef gaan doen met controles met testaankopers bij deze branche.

KHN komt binnenkort met hulpmiddelen om je medewekers te instrueren.

Samenvatting

Lees ook de samenvatting van het rapport Nalevingsonderzoek gemeente Amsterdam 2017.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens