Samenvatting Nalevingsonderzoek gemeente Amsterdam 2017

Samenvatting van het rapport ‘Nalevingsonderzoek gemeente Amsterdam 2017’ van Onderzoeksbureau Objectief. Objectie onderzocht in opdracht van de gemeente Amsterdam in welke mate supermarkten, slijterijen, cafetaria’s, sportverenigingen, avondwinkels en horecagelegenheden de leeftijdsgrens naleven bij de verkoop van alcohol en in welke mate drankverstrekkende horecagelegenheden het verbod op doorschenken naleven. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september-december 2017.

Naleving leeftijdsgrens

De naleving van de leeftijdsgrens is onderzocht middels mysteryshoponderzoek. Bij deze methode proberen 17-jarige jongeren (mysteryshoppers) volgens een beproefd protocol alcohol te kopen onder begeleiding van een volwassen auditor.

In 2017 is net als in 2016 representatief onderzoek uitgevoerd, bij 437 locaties. Daarnaast is in 2017 eenmalig een ‘hotspot’ onderzoek uitgevoerd bij 57 locaties. Onderstaande cijfers betreffen de uitkomsten van het representatieve onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat ketensupermarkten het beste naleefden: van de 93 aankooppogingen in supermarkten is 57 keer (61%) nageleefd. Zij worden gevolgd door slijterijen, die van de 82 aankooppogingen 43 keer (52%) naleefden. Horecagelegenheden leefden van de 165 aankooppogingen 43 keer (26% na). Sportverenigingen leefden van de 48 aankooppogingen 7 keer (15%) na. Avondwinkels leefden van de 28 aankooppogingen 5 keer (18%) na. De bezochte 24 cafetaria’s leefden bij geen van de aankooppogingen na (0%).

Daarnaast is er dit jaar gekeken wat de naleving is bij de horeca in de Leidsebuurt. Hier heeft de bedrijveninvesteringszone Uitgaansgebied Leidsebuurt zelf maatregelen genomen (eigen onderzoek). Onderzocht is of dit leidt tot een betere naleving. Van de 35 bezochte locaties in de Leidsebuurt werd er bij 15 locaties (43%) nageleefd, waarvan 7 keer door het deurbeleid. Bij de locaties in een vergelijkbare steekproef werd er bij 10 van de 35 locaties nageleefd (29%), waarvan 4 keer door het deurbeleid.

Naleving verbod op doorschenken

Ook de naleving van het verbod op doorschenken aan klanten in kennelijke staat van dronkenschap in de Amsterdamse horeca is onderzocht middels mysteryshoponderzoek. Hierbij zetten twee acteurs een kennelijke staat van dronkenschap in scène. Zij knoopten een gesprek aan met de verkoper, om deze een eerlijke kans te geven om het ‘dronkenschap’ op te merken en probeerden vervolgens alcohol te kopen. Een waarnemer observeerde het proces op afstand en controleerde achteraf of de verkoper door had dat de acteurs ‘dronken’ waren. Bij 17 van de 40 aankooppogingen (42,5%) is er nageleefd, waarvan 6 keer door het deurbeleid (15 %). Aan de bar is 11 keer nageleefd.

Nieuwsbericht KHN Amsterdam