Op dinsdag 14 december heeft het bestuur van KHN Haarlem overleg gehad bij Café De Roemer. Wat kwam er zoal ter sprake?

Overleg burgemeester

Op 1 december is er een online overleg geweest met burgemeester Wienen om van gedachten te wisselen over de mogelijkheden de ondernemers te helpen. Hier zijn door de ondernemers een aantal zaken voorgesteld als het niet heffen van toeristenbelasting, vrij parkeren inzetten voor 3 maanden en de BIZ contributie overnemen. Vrij parkeren werd direct van tafel geveegd, en het voorstel voor het niet heffen van de toeristenbelasting wordt meegenomen richting de Raad. Verder heeft Burgemeester Wienen gevraagd om creatieve initiatieven te melden om te kijken waar de gemeente kan ondersteunen.

Aanspraak maken op het CTB budget

Minister Grapperhaus heeft gelden beschikbaar gesteld aan veiligheidsregio's om samen met gemeenten voor ondernemers en instellingen een kostenvergoeding te regelen. Als ondernemer kun je aanspraak maken op een gedeelte van het budget door een verzoek in te dienen voor de compensatie van de kosten. Lees hier meer.

Uitbreiding terrassen

Het voorstel om de uitbreiding van de terrassen tot 1 oktober te handhaven is besproken in de Raad. Het bestuur van KHN Haarlem heeft ingebracht de terrassen tot 31 oktober te laten staan om te kunnen profiteren van de herfstvakantie.

Campagne aantrekken personeel

Gemeente is bezig met een bureau om personeel in de horeca aan te trekken. Er worden nu plannen gemaakt en zodra er meer versoepelingen zijn, wordt hier actie op ondernomen.

Verslag ledenvergadering KHN Haarlem

Op maandag 29 november hebben we de algemene ledenvergadering online georganiseerd. Het verslag van de vergadering vind je hier.

Hoteloverleg

Melle Verhagen geeft een verslag van de besproken punten uit het hoteloverleg. Enkele punten zijn hier besproken.

  • Er is een subsidie duurzaam herstel corona door gemeente Haarlem beschikbaar die ondernemers kunnen aanvragen voor initiatieven. De hotels zullen voor 2022 een aanvraag doen voor een promotietour zakelijke markt. Dit heeft ook uitwerking op de lokale horeca en de middenstand.
  • Voor een aantal evenementen is nog geen stadversiering, bijvoorbeeld voor de Formule 1 in Zandvoort. De BIZ zal gevraagd worden om dit mogelijk te maken.
  • Boring festival is verzet naar 2023.
  • Op 24 januari is er een overleg met de hotels en wethouder Berkhout. Mochten er punten zijn die we mee kunnen nemen, vernemen we het graag via haarlem@khn.nl.
  • Er wordt een hoteloverleg met Zandvoort opgezet om kennis te maken en informatie uit te wisselen.
  • Haarlem marketing heeft aangegeven dat er een nieuwe campagne komt voor Haarlem onder de naam Hartje Horeca, zoals ook eerder georganiseerd, om de lokale horeca te promoten.

Horecabeleid en detailhandelsvisie

Gemeente Haarlem is bezig met de voorbereidingen voor het opstellen van een horecabeleid en detailhandelsvisie. In het eerste kwartaal zal een startnotitie gemaakt worden. KHN Haarlem zorgt dat we aangehaakt blijven om mee te praten.

Gemeenteraadsverkiezingen

We hebben als bestuur de aanbevelingen gedaan voor de programma’s van de gemeenteraadsverkiezingen, zie hier. Het bestuur vraagt de partijprogramma’s op om te kijken met welke partijen we om tafel moeten.

CHO-protocol

Het aangepaste protocol voor het Collectieve Horeca Ontzeggingen beleid is zo goed als afgerond. Het ligt bij de gemeente en politie ter ondertekening. Na ondertekening zullen we de ondernemers langs gaan voor de deelname.

Vrije openingstijden

Er is een bijeenkomst geweest over een pilot voor vrije openingstijden. KHN Haarlem heeft diverse punten aangedragen om vrije openingstijden te ondersteunen. De Nachtwacht Haarlem neemt dit op en zal een voorstel initiëren.

Subsidie warmtekussens

Er is nog een subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van het terras. Dat geld is bedoeld voor ondernemers die warmtekussens aanschaffen voor stoelen en banken. Lees hier meer.

Het laatste nieuws rondom Corona vind je hier:

De volgende vergadering op dinsdag 4 januari 14.30 uur. Heb je onderwerpen of vragen die je per mail wil stellen zodat we het kunnen meenemen in de vergadering, laat het ons weten via haarlem@khn.nl.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens