De NVWA publiceert vanaf 1 september 2020 de inspectieresultaten van horecalocaties in Nederland op haar website. De openbaarmaking is vastgelegd in de Gezondheidswet. Door de inspectieresultaten te publiceren wil de NVWA consumenten op een transparante manier informeren en notoire overtreders aanpakken .

Wat verandert er per 1 september 2020?

De NVWA-inspecteur beoordeelt tijdens een bezoek of er in de horecagelegenheden volgens de hygiënecode voor de horeca wordt gewerkt en er veilig met voedsel wordt om gegaan. De NVWA-inspecteur kijkt daarbij naar de volgende 3 inspectieonderwerpen: juiste omgang met voedsel, hygiëne en ongediertewering. Lees hier meer over een inspectie.

Tot-nu-toe zijn de controlegegevens van horecaondernemers in Utrecht, Den Haag, Rotterdam en Amsterdam openbaar gemaakt en van lunchrooms in Nederland. Bekijk de inspectieresultaten op de NVWA website.

Oordeel van inspecteur

De horecalocaties die na 1 september 2020 worden geïnspecteerd krijgen een oordeel. Dat oordeel is gebaseerd op minimaal 1 geïnspecteerd onderwerp. Het oordeel kan zijn: 'voldoet', 'verbeterpunten vastgesteld' of 'verscherpt toezicht'. Bij horecalocaties die niet zijn bezocht, staat de melding ‘geen recente gegevens’.

Publicatie van inspectieresultaten

Na de uitgevoerde inspectie ontvangt de eigenaar van de horecalocatie een brief met daarin de aankondiging om het oordeel van de inspectieresultaten openbaar te maken. Twee weken na ontvangst van deze brief wordt het oordeel gepubliceerd.

Herinspectie en aanpassing oordeel

Vanaf het moment dat de inspectieresultaten openbaar worden gemaakt, blijven de inspectieresultaten 2 jaar geldig, behalve als er verbeterpunten zijn vastgesteld. In dat geval blijft het oordeel altijd 3 maanden staan, ook als er inmiddels een herinspectie heeft plaatsgevonden. Als een horecaondernemer onder verscherpt toezicht komt te staan (in 2 jaar tijd 3 of meer rapporten van bevindingen opgelegd krijgen) kan deze ondernemer niet gelijk weer terug naar het oordeel ‘voldoet’. Van ‘verscherpt toezicht’ ga je eerst naar het oordeel ‘verbeterpunten vastgesteld’ en na 3 maanden naar het oordeel ‘voldoet’ als alles weer op orde is.

Oneens met de inspectieresultaten?

Heb jij een brief ontvangen en ben je het niet eens met de inspectieresultaten? Dan kun je een bezwaar indienen. Dat kan gedurende 6 weken vanaf de verzenddatum van de aankondigingsbrief. Kijk hier voor meer info.

Inschrijving bij KvK van belang

Openbaarmaking van inspectieresultaten is gebaseerd op de inschrijving van een horecalocatie bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zorg dus dat daar de juiste gegevens van jouw bedrijf bekend zijn! De inspectiegegevens van de locaties die door de NVWA openbaar worden gemaakt staan bij de KvK ingeschreven onder de volgende SBI-codes:

  • 55.101 hotel-restaurants
  • 55.102 hotels, pensions en conferentieoorden
  • 56.101 restaurants
  • 56.102 fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons e.d.

Wat vindt KHN?

KHN vindt het een goede zaak dat de NVWA controleert of de voedselveiligheid in de horeca op orde is. In de horeca staat de voedselveiligheid staat voorop: iedere ondernemer moet veilig voedsel produceren en bereiden. KHN plaatst wel een kanttekening bij de online publicatie van de inspectieresultaten.

KHN is van mening dat bij échte excessen het goed is dat er wordt ingegrepen. Echter moet er wel rekening worden gehouden met de proportionaliteit. Een publicatie kan voor een ondernemer reputatieschade veroorzaken en de vraag is of dit wel in verhouding staat met het belang van transparantie. Horecaondernemers nemen dag in, dag uit, hun verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid en een enkel incident zegt niets over de structurele aanpak. Het kan dan ook niet zo zijn dat er meteen een publicatie volgt, zodra er één keer iets misgaat. Dit heeft een enorm effect op de bedrijfsvoering. Het is jammer dat een negatief inspectie-oordeel nu drie maanden blijft staan. KHN ziet liever dat er op de zeer korte termijn een herinspectie plaats vindt, waar na bij goed resultaat het oordeel op de NVWA direct wordt aangepast.

Daarnaast bestaat het gevaar voor willekeur per regio. De NVWA is (ook naar eigen zeggen) onderbezet en momenteel worden lang niet alle horecabedrijven gecontroleerd. Er is nu te veel kans op willekeur en bovendien ontbreekt het hierdoor aan een eerlijk speelveld. Immers het beste beeld krijgt men wanneer álle horecazaken in Nederland, op eenzelfde wijze én regelmatig gecontroleerd zouden worden. Als aan deze voorwaarden voldaan wordt, steunt KHN de online publicatie van de NVWA.

KHN-leden ontvangen 70% korting op de Hygiënecode!

Als je als horecaondernemer werkt volgens de Hygiënecode, voldoe je aan de wettelijke eisen van voedselveiligheid. Je kunt de gedrukte Hygiënecode eenvoudig via de KHN-webshop bestellen. Je ontvangt de bestelling binnen vijf werkdagen. En als lid van KHN ontvang je 70 procent korting! Je betaalt dan €30 (exclusief btw) in plaats van de aanschafprijs €100 (exclusief btw). Kijk op khn.nl/hygienecode voor meer info.

Lees ook