Werkwijze NVWA bij controle voedselveiligheid

Een controle door de NVWA vindt onaangekondigd plaats. Zorg dat je alle benodigde gegevens direct beschikbaar hebt. Te beginnen met de aanwezigheid van de laatste versie van de Hygiënecode. Wanneer de controleur op een ongelegen moment komt, kun je duidelijk maken dat je op dat moment niet veel tijd hebt om tekst en uitleg te geven.

De NVWA beoordeelt tijdens een controle de volgende onderwerpen:

  • Heb je als ondernemer en je medewerkers voldoende kennis?
  • Past iedereen die kennis toe?
  • Controleer je of de kennis goed wordt toegepast?
  • Werken jij en je mensen altijd hygiënisch? Uit de praktijk en uit nadere onderbouwing, zoals registraties, blijkt dit.

Boete bij overtreding

De controleur meldt voor vertrek het resultaat van de controle aan jou. De NVWA beloont goede resultaten met minder controles. De NVWA treedt harder op als het (herhaaldelijk) fout gaat. Bij een wettelijke overtreding, ontvang je een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport. In het laatste geval moet je een geldbedrag betalen. De hoogte van deze boete hangt af van:

  • Het soort overtreding
  • Het aantal waarschuwingen en boetes uit het verleden

De NVWA voert vervolgens weer sneller een controle bij jou uit om te bekijken of je dan wel goed werkt. Niet eens met het boeterapport? Je kunt hiertegen bezwaar maken.

Monsters voor onderzoek

De inspectie neemt monsters van je product om te zien of het product aan de eisen van de Warenwet voldoet. Als vervolgens blijkt dat het monster niet aan de wettelijke eisen voldoet, krijgt je hiervoor een schriftelijke waarschuwing of een boeterapport. De controleur vraagt je of er een tweede monster ("contramonster?) genomen moet worden voor onderzoek. Dit gebeurt op jouw kosten bij een erkend laboratorium dat jij uitkiest.

Je moet het monster zo bewaren en vervoeren, dat er niets aan verandert. Het laboratorium moet dit monster binnen 36 uur na bemonsteren analyseren. Vraag altijd aan de inspecteur waarop de NVWA het monster gaat onderzoeken! Alleen zo kun je een goed vergelijkend onderzoek laten uitvoeren. Je kunt de resultaten van jouw onderzoek gebruiken voor je verdediging, als de NVWA op basis van het eerste monster een maatregel heeft genomen.

Hoe kunt je de NVWA bereiken?

Neem voor vragen, klachten, opmerkingen en meldingen over de werkwijze van de NVWA contact op via:
Telefoon: 0900 0388
Web: www.nvwa.nl
E-mail: info@nvwa.nl
Hoofdkantoor NVWA:

Bezoekadres:
Catharijnesingel 59
3511 GG Utrecht

Postadres:
Postbus 43006
3540 AA Utrecht

Het hoofdkantoor is voor bezoekers uitsluitend op afspraak geopend op maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 20.00 uur.
Routebeschrijving Telefoon receptie: (088) 223 33 33