Vanaf 1 september 2020 publiceert de NVWA alle inspectieresultaten van horecalocaties in Nederland op haar website. De openbaarmaking is vastgelegd in de Gezondheidswet. KHN vindt het een goede zaak dat de NVWA controleert of de voedselveiligheid in de horeca op orde is, om zo een veilige horecaervaring te kunnen garanderen. Echter plaatst KHN wel kanttekeningen bij de online publicatie van de inspectieresultaten. KHN vraagt de NVWA om een snellere herinspectie, een aanpassing van de termijn van de 3 maanden (bij een negatieve beoordeling), de zienswijze niet te laten vervallen en de digitale herinspectie niet te zien als een losse inspectie.

Gevolgen online publicatie inspectieresultaten

KHN vindt dat het bij échte excessen goed is dat er wordt ingegrepen. Maar, er moet wel rekening worden gehouden met de omvang van een tekortkoming. Een publicatie kan voor een ondernemer voor langere periode reputatieschade veroorzaken, ook wanneer de situatie al verbeterd is. De vraag is dan ook of dit wel in verhouding staat met het belang van transparantie.

Aanpassing werkwijze NVWA noodzakelijk

KHN vraagt de NVWA haar werkwijze aan te passen op de onderstaande punten.

  • Snellere herinspectie en aanpassing termijn drie maanden

Bij het oordeel ‘verbeterpunten vastgesteld’ heeft de NVWA één of meer (ernstige) tekortkomingen geconstateerd. Horecaondernemers nemen dag in, dag uit, hun verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid en een enkel incident zegt niets over de structurele aanpak. Als een horecaondernemer dan door één tekortkoming drie maanden lang met ‘verbeterpunten vastgesteld’ op de site blijft staan, heeft dit een enorm negatief effect op de reputatie en de bedrijfsvoering van de betreffende ondernemer.

Het toezicht van de NVWA is gericht op verbetering, maar dan moet de horecaondernemer daar wel de kans toe krijgen. KHN stelt daarom voor dat er binnen twee weken een (digitale) herinspectie plaatsvindt en dat vervolgens het oordeel op de website binnen twee weken wordt aangepast (natuurlijk alleen bij een positief resultaat).

  • Zienswijze vervallen en digitale herinspectie aangepast

Met de openbaarmaking van de controlegegevens per 1 september jl.. vervalt het indienen van een zienswijze. Door een zienswijze had een horecaondernemer de kans te reageren voordat het oordeel op de site werd geplaatst. Ook de digitale herinspectie verandert en wordt gezien als een losse inspectie. Dit is in het nadeel van de horecaondernemer. Alles wijst er op dat de NVWA haar inspectieresultaten zo snel mogelijk wil publiceren, zonder de ondernemer te willen horen. KHN vraagt dan ook om deze veranderingen terug te draaien.

  • Capaciteit NVWA beperkt

De NVWA is (ook naar eigen zeggen) onderbezet en momenteel worden lang niet alle horecabedrijven gecontroleerd. Er is nu te veel kans op willekeur en bovendien ontbreekt het hierdoor aan een eerlijk speelveld. Immers het beste beeld krijgt men wanneer álle horecazaken in Nederland, op eenzelfde wijze én regelmatig gecontroleerd zouden worden. KHN hoort graag hoe de NVWA aankijkt tegen dit oneerlijke speelveld.

Timing

KHN is verbaasd dat de NVWA juist nu met dit bericht naar buiten komt. De horeca is zwaar getroffen door de coronacrisis. Horecaondernemers vechten dag in dag uit om het hoofd boven water te houden. Natuurlijk moet de voedselveiligheid op orde zijn, maar als er bij een tekortkoming een negatief oordeel op de site komt te staan, kan dat nu net het laatste zetje geven richting een faillissement.

Door bovenstaande werkwijze bekruipt KHN het gevoel dat de NVWA zichzelf wil profileren ten koste van de horecaondernemers. Dit is jammer omdat we toch met elkaar een gezamenlijk doel nastreven, namelijk het bevorderen van de voedselveiligheid binnen de horeca. Door een juiste invulling te geven aan de werkwijze van de NVWA en de daaruit voorvloeiende inspectieresultaten, kunnen we samenwerken aan een veilige toekomstbestendige horecabranche.

Hoe nu verder?

KHN wacht de reactie van de NVWA af. Uiteraard houden we je op de hoogte van eventuele nieuwe ontwikkelingen. Kijk hiervoor op khn.nl en houd ook onze nieuwsbrieven in de gaten.

Lees ook

Gerelateerde standpunten

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens