We zijn samen met FNV Horeca en CNV Vakmensen een nieuwe cao voor de horeca overeengekomen. Deze gaat per 1 januari 2024 in en loopt tot en met 31 december 2024. De cao-tekst is nog niet helemaal rond, maar we kunnen ons voorstellen dat je nu al vragen hebt. We hebben op deze pagina de meest gestelde vragen voor je beantwoord.

Er is een aparte Q&A met vragen over de loontabel en stappenplannen voor het maken van loonberekeningen. Die vind je hier: Hoe pas ik de loonsverhogingen per 1 januari 2024 toe? | KHN.

Kom je er niet uit of staat je vraag hier niet tussen? Dan kun je als lid van KHN contact opnemen met KHN Advies.

In de krant staat een loonsverhoging van 8-12%. Waarom is KHN hiermee akkoord gegaan?

De koppen in de krant vertellen niet het gedetailleerde verhaal, het ligt veel genuanceerder. We zijn verplicht om de WML-verhoging door te voeren. Deze stijging (per 1januari 2024: 9,5%) is door de overheid bepaald en staat los van de Horeca-cao. Maar dit heeft uiteraard wel gevolgen voor de cao. Als we namelijk de lonen in de andere functiegroepen niet verhogen, dan verdient een werknemer in functiegroep 5 evenveel als die in functiegroep 1. Daarnaast hangt het volledig van het huidige salaris van een werknemer af hoe groot de individuele loonsverhoging zal zijn. Verhogingen van afgelopen 1,5 jaar, die buiten de cao om zijn gegeven, mogen verrekend worden. Het is dus niet zo dat elke werknemer er gegarandeerd 8 tot 12% bij krijgt. Dit is alleen lastig uit te leggen in een krantenartikel. Er zijn rekenvoorbeelden gemaakt en het is altijd mogelijk om met KHN Advies te bellen om samen een berekening te maken aan de hand van een voorbeeld.

Daar bovenop is het noodzakelijk voor het imago van de horeca om ook op het gebied van lonen met andere branches te kunnen concurreren, willen we aantrekkelijk blijven voor personeel.

Ik lees dat de cao een looptijd heeft van 1 jaar (t/m 31 december 2024). Waarom maar 1 jaar?

Vanwege de onvoorspelbare economie en het feit dat er nieuwe arbeidswetgeving aan zit te komen per 1 januari 2025 die voor aanpassingen kan zorgen, is voor een looptijd van 1 jaar gekozen.

Heb ik wel genoeg tijd om de nieuwe lonen door te voeren?

De eerste loonbetaling is eind januari. Dat geeft je nog een aantal weken de tijd om de berekeningen te maken, jouw medewerkers te informeren en je boekhouder of accountant de nieuwe lonen te laten doorvoeren. Voor vragen kun je altijd bij KHN Advies terecht op 0348-489 489.

Mag ik loonsverhogingen die ik eerder heb gegeven verrekenen?

Ja, alle loonsverhoging die je in de periode 1 juli 2022 t/m 31 december 2023 (dus van de afgelopen 1,5 jaar) hebt gegeven, mag je verrekenen. Hierbij gaat het wel alleen om loonsverhoging buiten de cao om, dus niet om cao-verhogingen of een jaarlijkse periodiek. Ook de periodiek waar een medewerker per 1 januari 2024 recht op heeft mag niet verrekend worden.

Mag een salarisverhoging door promotie verrekend worden?

Een loonsverhoging door promotie is een verhoging op basis van de cao. Deze mag je niet verrekenen, tenzij het salaris boven het basisloon van een nieuwe functiegroep is gesteld. Het verschil tussen het oude loon (met als ondergrens het basisloon in de nieuwe functie) en het nieuw loon zou je kunnen verrekenen, maar in de praktijk gaat dit mogelijk discussies opleveren. Dit is uiteraard afhankelijk van de situatie. Leidraad kan hierbij zijn: laat de loonsverhoging door promotie geen sigaar uit eigen doos zijn. Uiteraard kun je contact opnemen met KHN Advies om te bespreken wat je in jouw situatie het beste kunt doen.

Ik heb een medewerker aangenomen in 2023 en afgesproken dat hij geen recht heeft op een cao-verhoging per januari 2024. Wat doe ik met zijn salaris?

In principe heeft de medewerker geen recht op een loonsverhoging, tenzij de medewerker minder verdient dan het nieuwe basisloon. Ligt zijn huidige salaris hoger dan het nieuwe basisloon, dan moet hij ingedeeld te worden in een periodiek. Zit zijn huidige salaris tussen 2 periodieken, dan dien je het salaris naar boven af te ronden.

Wij hanteren een eigen periodieke verhoging conform artikel 4.11 lid 5 van de cao. Deze wijkt af van het systeem in de nieuwe cao. Wat moeten we nu doen?

Deze afspraak is overeengekomen met de OR en kan niet zomaar door de cao opzijgezet worden. Dit betekent dat hieraan voldaan moet worden, tenzij er andere afspraken worden gemaakt met de OR. Dit vereist overleg met de OR en kan de cao niet oplossen.

In het stappenplan wordt de periodieke verhoging in de laatste stap toegekend. Maar als er met de OR is afgesproken dat dit plaatsvindt op 31-12, dan kan dit ook. In dat geval verhoogt op 31-12 het salaris met de binnen jouw onderneming geldende periodiek. Dit bedrag wordt vervolgens verhoogd met het stijgingspercentage. Kijk naar het bedrag dat hoort bij de periodiek in de Horeca-cao en dit is dan het salaris.

Advies: ga in gesprek met de OR. Het is voor werkgevers met een afwijkende periodieke verhoging wellicht voor de toekomst beter om een eigen loongebouw te hanteren met periodieken. De Horeca-loontabel kan uiteraard ook worden toegepast, maar dan is het raadzaam om de afwijkende periodiekverhoging te koppelen aan 2% (bijv. 0%-2%-4%, dus niet 3%).

Het loon voor 15- en 16-jarigen is in de nieuwe loontabel lager dan 2023. Kan ik mijn medewerkers nu minder loon uitbetalen?

Medewerkers die al in dienst zijn, kunnen niet teruggezet worden in loon. Wel kun je nieuwe medewerkers in 2024 laten starten tegen het lagere loon. Let op, het betreft een minimum cao dus je kunt er altijd voor kiezen om een medewerker meer uit te betalen dan wat de loontabel voorschrijft.

Er verandert iets in het uitbetalen van overuren. Gaat dit gelijk in?

Ja, vanaf 2024 moet je overuren die niet binnen 3 maanden na de referteperiode gecompenseerd worden in tijd voor tijd, binnen een maand uitbetalen. Hanteer je als referteperiode een kalenderjaar, dan betekent dit dat overuren van 2023 die op 31 maart 2024 nog niet zijn gecompenseerd, uitbetaald moeten worden in april 2024.

Gaat het bij de minimum stagevergoeding om een bedrag per week of per maand?

Het is een bedrag van minimaal 350 euro per maand wanneer een stagiair fulltime stageloopt.

Er wordt aangegeven dat er een ontwikkelplatform komt waarbij zowel werkgever als werknemer moet bijdragen. Gaat dat per 1 januari 2024 in en is dit verplicht?

De horecasector is gebaat bij goede arbeidsverhoudingen, werkgelegenheid, scholing, vakopleidingen, instroombevordering en arbeidsomstandigheden in de sector. Om dit te bevorderen hebben we met de vakbonden afgesproken samen een ontwikkelplatform op te richten. Dit platform kan projecten en initiatieven faciliteren en financieren die ten goede komen aan de hele sector. Om dit te kunnen bekostigen zal er een (lage) premie worden geheven. Dit wordt een verplichte premie, maar over de hoogte moet nog verderworden gesproken. Het ontwikkelplatform start op z’n vroegst in juli 2024.

Wordt de nieuwe cao ook vertaald in het Engels?

Ja, de cao wordt ook in het Engels vertaald. Uiteraard kost dit wat tijd, dus waarschijnlijk zal dit niet eerder dan januari gepubliceerd worden.

Waar kan ik terecht met mijn vragen over de cao?

Wij helpen KHN-leden telefonisch of via de mail graag verder op weg en geven je praktische tips en handvatten over de cao en andere voorkomende problemen. Het KHN Advies team zit klaar aan de telefoon.

Speciaal voor leden:
Telefoon: 0348 48 94 89 van maandag t/m vrijdag van 9:30 tot 16:00 uur.
E-mail: info@khn.nl

Lees ook de veelgestelde vragen over de cao-onderhandelingen.

Gerelateerde standpunten

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens