Sinds 2015 geldt de Participatiewet. Met de Participatiewet wil de regering meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk helpen, er zijn er verschillende voordelen en regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Onderstaand treft u een lijst met voorbeelden aan.

Werknemer met uitkering
Afhankelijk van de uitkering die uw (nieuwe) werknemer krijgt, zijn er verschillende voordelen en regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Mijn (nieuwe) werknemer valt onder de Participatiewet:

* Lage-inkomensvoordeel (LIV)
* Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap
* Loonkostensubsidie
* Minder loon Wajonger (loondispensatie)
* Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
* Proefplaatsing
* Jobcoach
* Bedrijfsadvies inclusieve Arbeidsorganisatie
* Werkplekvoorzieningen
* Machtiging werknemer voor informatie bij aanvraag regeling

Mijn (nieuwe) werknemer heeft een WAO- of WIA-uitkering:

* Lage-inkomensvoordeel (LIV)
* Mobiliteitsbonus bij ziekte of handicap
* Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
* Proefplaatsing
* Interne Jobcoach
* Vergoeding voorzieningen werkgever

Mijn (nieuwe) werknemer heeft een Wajong-uitkering:

* Lage-inkomensvoordeel (LIV)
* Loonkostensubsidie
* Minder loon Wajonger (loondispensatie)
* Looncompensatie bij ziekte (no-riskpolis)
* Proefplaatsing
* Interne Jobcoach
* Vergoeding voorzieningen werkgever
* Jonggehandicaptenkorting vergoeden
* Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Mijn (nieuwe) werknemer heeft een WW-uitkering:

*Proefplaatsing

Ik neem een oude of jonge werknemer met uitkering in dienst:

* Loonkostenvoordeel (LKV)

Zie ook voor meer informatie deze artikelen op KHN: participatiewet en LIV.