Op woensdag 18 september jl. was er een bestuursvergadering van KHN Heemskerk bij Restaurant Twaalfmaat. Wat kwam er zoal ter sprake?

Evaluatie Wijnroute en vooruitblik Herfstbockbierroute 2019

De Wijnroute 2019 is succesvol verlopen met in totaal 375 verkochte kaarten (in 2018 waren dit er 316). De voorbereidingen van de Herfstbockbierroute lopen inmiddels. Er doen 9 horecagelegenheden mee. Besloten wordt om meer reclame te maken o.a. middels een filmpje. Simons Kaas & Noten wordt benaderd om een winnaarspakket te verzorgen.

Evaluatie Kermis 2019

Op enkele incidenten na is de Kermis goed verlopen. De schoonmaak verliep goed, al was er wat onduidelijkheid over de zaterdagafsluiting. De gemeente Heemskerk is voornemens op het Kerkplein een “plasplein” te plaatsen. Dit zal tijdens het Regulier Horeca overleg van 17 oktober a.s. op de agenda gezet worden. Verder is de Duurzame Feestweek een item voor de Gemeente Heemskerk (zie hiervoor de raadsmemo kermissen d.d. 27 augustus 2019 ). Onduidelijk is wat er precies hieronder verstaan wordt en of de Gemeente Heemskerk e.e.a. gaat faciliteren. KHN Heemskerk is bereid mee te denken aan het milieuvriendelijker maken van de Kermis, maar dit betekent meer dan alleen het saneren van plastic bekers. Besloten wordt om dit te bespreken tijdens het Regulier Horeca overleg, waarbij de gemeente Heemskerk het initiatief dient te nemen.

Evaluatie loting exploitatie/uitbating Feesttenten 2020, 2021 en 2022

Op 10 juli jl. heeft de 3-jaarlijkse loting exploitatie Feesttenten bij J&VC Notarissen plaatsgehad. Halfweg heeft de komende 3 jaar de exploitatie van de grote tent. Van Ruysdael krijgt de exploitatie voor de kleine tent. Er bestaan wel wat onduidelijkheden over de wijze van loten en over de eisen van de gemeente Heemskerk en KHN Heemskerk waaraan de exploitanten dienen te voldoen. Besloten wordt om de eisen nog eens kritisch te bekijken en na te gaan hoe hier in de toekomst mee omgegaan dient te worden.

Huidige situatie In de Kas

Vooralsnog is er nog niets concreets bekend. De Gemeente Heemskerk heeft aangegeven dat, wanneer er een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, KHN Heemskerk hiervan direct in kennis wordt gesteld. Via https://overuwbuurt.overheid.nl/ kan de aanvraag gevolgd worden.

Financiën KHN Heemskerk en Horeca Heemskerk

De financiële situatie van Horeca Heemskerk is goed. De routes laten altijd een positief resultaat zien. KHN heeft tijdens de Ledenraad besloten om de afdelingsbijdrage te wijzigen. Afdelingen tot 150 leden ontvingen tot en met dit jaar een vergoeding van € 2.250,00. De huidige hoofdelijke bijdrage binnen KHN Heemskerk is € 40,00. Aangezien KHN Heemskerk 30 leden heeft, zijn de totale inkomsten per jaar € 3.450,00.

Vanaf 2020 ontvangen afdelingen vanaf 25 leden een vaste bijdrage van € 1.250,00 aangevuld met een variabele bijdrage van € 11 per lid. De inkomsten gaan derhalve met € 1.580,00 plus 30 maal € 40,00 in totaal naar € 2.780,00.

De enquête draagvlakmeting verruiming terrastijden heeft KHN Heemskerk veel geld gekost. Voorgesteld wordt om de kosten van deze enquête te verdelen onder de horeca ondernemers die gebruik van maken de nieuwe terrasregelgeving.

Evaluatie enquête draagvlakmeting verruiming openingstijden terrassen

De enquête is voor KHN Heemskerk een grote inspanning geweest en heeft een positief resultaat opgeleverd. Via diverse kanalen (Facebook, website) zijn er zowel positieve en negatieve reacties geweest. De uitslag en de formalisering van de wetgeving in de APV zal worden besproken tijdens het Regulier Horeca Overleg.

Nieuws KHN

KHN Heemskerk verwelkomt een nieuw lid, te weten Spijkers Heemskerk met als contactpersoon Naomi van den Nieuwendijk.

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Deze wet gaat op 1 januari 2020 in. Voor de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige wet, kijk hier. KHN organiseert ook cursussen. Kijk hier voor de toelichting gegeven door Miriam Geerlings.

Ledenraad

De ledenraad is anders ingevuld. Rob Baltus vertegenwoordigd de regio Noord-Holland en Amsterdam. Hoe komt de input uit de regio tot stand?
Via afdelingsvergaderingen en regiovergaderingen wordt input verzameld zoals we gewend zijn.
Afdelingsbestuurders kunnen ook rechtstreeks input geven via het ledenraadslid, via de regiomanager of via het vragenforum op de bestuurderssite. De volgende ledenraadsvergadering is op 30 september, kijk hier voor de belangrijkste punten

Algemene Ledenvergadering Heemskerk

De volgende ALV van de afdeling Heemskerk is op donderdag 21 november om 15:30 uur. Noteer de datum vast in je agenda!

Heb je de facebook pagina van KHN Heemskerk al geliked?

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens