Sinds 1 augustus 2022 is het arbeidsrecht gewijzigd. Hierdoor krijg je als werkgever te maken met een aantal wijzigingen voor jouw personeel.

In dit artikel lees je meer over de wijzigingen. Hieronder vind je per wijziging een handig stappenplan.

Uitbreiding informatieverplichting arbeidsvoorwaarden

Binnen één week na aanvang van het dienstverband moet je medewerker geïnformeerd worden over zijn arbeidsvoorwaarden en overige rechten en plichten die voor hem gelden.

Vastleggen mogelijke werktijden bij oproepovereenkomsten

Medewerkers met een oproepovereenkomst moeten vooraf weten op welke dagen en tussen welke uren zij kunnen worden opgeroepen.

  • Leg voor oproepkrachten referentiedagen en -uren in de arbeidsovereenkomsten vast. Denk hierbij ook aan beschikbaarheid op feestdagen (bv koningsdag) en/of bijzondere festiviteiten zoals carnaval, kermissen, jaarmarkten etc.

Wettelijk verplichte scholing

Een studiekostenbeding voor wettelijk verplichte opleidingen is vanaf 1 augustus 2022 niet meer geldig. Dit geldt ook voor lopende afspraken.

  • Loop alle individuele en collectieve afspraken over opleidingen na.
  • Maak een onderscheid tussen wettelijk verplichte en niet-verplichte trainingen/opleidingen.
  • Controleer de afspraken en bekijk welke wijzigingen er eventueel doorgevoerd moeten worden.

Afspraken met betrekking tot nevenwerkzaamheden

Een standaard algemeen verbod op nevenwerkzaamheden is sinds 1 augustus 2022 niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor een nevenwerkbeding dat al is overeengekomen.

  • Check de bestaande afspraken op het gebied van nevenwerkzaamheden.
  • Je mag wel vastleggen dat een werknemer vooraf om toestemming moet vragen, zie ook artikel 2.13 van het horeca-cao.
  • Reageer schriftelijk op een verzoek tot nevenarbeid en gebruik bij afwijzing een objectieve reden.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens