Als werkgever ben je verplicht om informatie te verstrekken bij indiensttreding. Deze informatie staat meestal in de cao of een arbeidsovereenkomst. Het kan dus zijn dat jij deze informatie al verstrekt. Nu de informatieplicht per 1 augustus 2022 verder wordt uitgebreid, zetten wij voor de zekerheid alle relevante gegevens nogmaals op een rijtje.

Arbeidsovereenkomst

Al onze modelovereenkomsten op de website zijn inmiddels aangepast naar de geldende wet- en regelgeving. Gebruik jij oude modelovereenkomsten of eigen arbeidsovereenkomsten? Check dan nog even goed of onderstaande informatie wordt verstrekt, het gaat om:

 • De naam en adresgegevens van werkgever en werknemer;
 • De plaats (of plaatsen) waar de werkzaamheden worden verricht;
  • Wanneer de werkzaamheden niet op een vaste plaats worden verricht, dan moet de werkgever vermelden dat de werknemer vrij is zijn plek zelf te bepalen of dat de werknemer zijn werkzaamheden op verschillende plaatsen zal verrichten;
 • De functie van de werknemer;
  • Voor de werknemer moet zijn taken en verantwoordelijkheden duidelijk zijn;
 • De datum bij aanvang van het dienstverband;
  • Bij een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd moet de duur of een concrete einddatum worden vermeld;
  • Bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd moet duidelijk worden vermeld dat het gaat om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd;
  • Als er sprake is van een oproepovereenkomst, moet er worden aangegeven dat er sprake is van een oproepovereenkomst;
 • Bij het afspreken van een proeftijd moet de duur en de voorwaarden om een proeftijd te kunnen afspreken worden vermeld;
 • De opzegtermijnen bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst
  • Naast de vermelding en berekening van de opzegtermijn bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst, moet nu ook verplicht worden vermeld hoe een ontslagprocedure werkt. Het is voldoende om te verwijzen naar titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
 • Het loon; wanneer het loon wordt uitbetaald en op welke manier het loon moet worden uitbetaald
  • Bonusregelingen of afspraken over loon in natura moeten apart worden genoemd;
 • De arbeidsduur per dag of per week;
  • In het geval van een voorspelbaar werkpatroon moet de duur van de normale arbeidstijd per dag of per week worden vermeld;
  • Bij grotendeels onvoorspelbare tijden ben je verplicht om het aantal uren en het loon voor die uren te benoemen, net als de dagen en uren waarop de werknemer verplicht kan worden die arbeid te verrichten (referentiedagen);
 • Verwijzing naar alle vormen van verlof;
 • Deelname aan pensioenfonds Horeca & Catering;
 • Verwijzing naar de horeca-cao;

Cao

Sommige onderwerpen worden ook al in onze cao behandeld en hoeven dus niet te worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, waaronder:

 • Het aantal en de berekening van vakantiedagen;
 • Algemene informatie over scholing van werknemer, waaronder het recht op scholing en het aantal dagen dat een werknemer aan scholing kan besteden;
 • Oproeptermijnen;
 • De regeling van overwerk, inclusief de compensatie voor overwerk;
 • Bepalingen over het rooster.

Verzoek werknemer

Werknemers die al in dienst zijn kunnen een verzoek doen om de uitgebreide informatieplicht ook in hun bestaande arbeidsovereenkomst te laten opnemen. Als jij een dergelijk verzoek krijgt, dan heb je een maand om hieraan te voldoen.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens