Per 1 augustus krijg je als werkgever te maken met nieuwe en gewijzigde wetgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Dan treedt namelijk de wet ‘Implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Dit heeft gevolgen voor jou als werkgever. We leggen je uit wat er precies gaat veranderen en wat dit voor jou in de praktijk betekent.

Wat gaat er veranderen?

 • Medewerkers met een oproepovereenkomst moeten vooraf weten wanneer zij kunnen worden opgeroepen
 • Ook kunnen zij na 26 weken een verzoek indienen voor een vast aantal uren
 • De informatieplicht bij aanvang van het dienstverband wordt uitgebreid
 • Je mag nevenwerkzaamheden alleen nog bij specifieke, objectieve redenen verbieden
 • Je moet scholing die wettelijk verplicht is kosteloos aanbieden

Arbeidspatroon vastleggen bij oproepovereenkomsten

Medewerkers met een oproepovereenkomst moeten een meer voorspelbaar arbeidspatroon krijgen. Je moet daarom aangeven op welke dagen en tijdstippen de medewerker kan worden opgeroepen (de referentieperiode). Deze referentieperiode leg je vast in de arbeidsovereenkomst. Valt een oproep buiten de vooraf afgesproken referentieperiode? Dan mag de medewerker de oproep weigeren.

Na 26 weken verzoek voor vaste uren

Een medewerker met een oproepovereenkomst kan na 26 weken een verzoek indienen voor een arbeidsovereenkomst met vaste uren. Je bent niet verplicht om hiermee in te stemmen als dit vaste werk niet beschikbaar is. Maar let op: Als je het verzoek wilt afwijzen, moet je dit binnen een maand, schriftelijk doen. Doe je dat niet, dan is het verzoek van de werknemer automatisch ingewilligd. Werkgevers met minder dan tien werknemers hebben drie maanden de tijd om te reageren.

Uitbreiding informatieplicht

Wanneer een werknemer in dienst treedt, moet je hem of haar informeren over de geldende arbeidsvoorwaarden. Per 1 augustus 2022 moet je meer informatie gaan verstrekken dan je gewend bent. Daarnaast moet deze informatie binnen een week na aanvang van het dienstverband schriftelijk zijn vastgelegd. Doe je dit niet, dan kan je schadeplichtig worden gesteld.

Naast de informatie die je al moest geven, komt onderstaande informatie erbij:

 • Plaats waar de arbeid moet worden verricht
 • Arbeidstijden: je moet de werknemer vooraf informeren over de werk- en rusttijden
 • Afzonderlijke loonbestanddelen zoals bonussen of toeslagen
 • Procedure bij beëindigen van het dienstverband
 • Recht op scholing (als dat er is)
 • Overzicht van de (betaalde) verlofregelingen
 • De voorwaarden van de proeftijd

Verbod op nevenwerkzaamheden

Je mag een medewerker alleen nog verbieden om nevenwerkzaamheden uit te voeren als daar een objectieve en gegronde reden voor is. Dit kunnen redenen zijn op het gebied van veiligheid en gezondheid, zoals overschrijding van de maximum arbeidstijden. Maar ook bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of belangenconflicten.

Na 1 augustus 2022 is een nevenwerkzaamhedenbeding met daarin een algemeen verbod op nevenwerkzaamheden niet meer geldig. Je kunt wel een beding opnemen waarin de werknemer verplicht wordt om toestemming te vragen.

Wettelijke verplichte scholing kosteloos

Als de medewerker een, voor zijn functie, wettelijk verplichte opleiding moet volgen, mag je geen studiekostenbeding meer afspreken. In de horeca geldt dit voor de opleiding bedrijfshulpverlening (BHV) en sociale hygiëne. Deze wettelijk verplichte opleidingen gelden als werktijd en moeten volledig door de werkgever vergoed worden (inclusief eventuele bijkomende kosten zoals studiemateriaal, reiskosten en examengeld).

Deze verplichting geldt niet voor andere opleidingen, zoals het uitbreiden van vakbekwaamheid of verbeteren van de positie op de arbeidsmarkt. Voor deze opleidingen mag je nog wel een studiekostenbeding afspreken.

Bekijk het stappenplan

Is het voor jou nog niet helemaal duidelijk wat je nu concreet moet doen? De specialisten van KHN Advies hebben een handig stappenplan gemaakt. Hierin kun je precies zien wat er van jou als werkgever verwacht wordt. Je kunt er ook voor kiezen om dit werk uit handen te geven aan een specialist.

Gerelateerde standpunten

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens