Op woensdag 6 juli heeft het bestuur van KHN Purmerend - Beemster vergaderd bij Restaurant 1612 in Middenbeemster. Wat kwam er zoal ter sprake?

Wat kunnen wij als KHN Purmerend - Beemster voor je betekenen?

Graag willen we jou enkele vragen stellen om inzicht te krijgen in de onderwerpen die we voor je kunnen oppakken als afdeling KHN Purmerend – Beemster. We hopen dat je 2 minuten van je kostbare tijd kunt inzetten om de enquête te beantwoorden. Ga hier naar de enquête. Alvast hartelijk dank voor jouw medewerking.

Inspiratietour Zwolle

Na het grote succes van de inspiratietour naar Deventer, zijn we door Zwolle uitgenodigd de tour in deze stad te organiseren. We houden je op de hoogte over de datum!

HOP overleg gemeente

In juni hebben we HOP overleg gehad met de gemeente. Hier zijn een aantal zaken aan de orde gekomen:

50% precario in 2022
We hebben bij de gemeente neergelegd om ook voor 2022 de precario voor de helft te reduceren. Dit heeft de gemeente aangenomen.

Inventarisatie blurring
Op aandringen van KHN Purmerend wil de gemeente haar licht laten schijnen over de mogelijkheden van blurring. De bedoeling is dat wij als bestuur bij jullie inventariseren of je plannen hebt om hier iets mee te gaan doen als de gemeente kaders op gaat stellen. De gemeente wil graag weten in welke richting jullie denken en wat voor produkten dat zou betreffen. Om iets meer richting te geven kun je aan het volgende denken: Geen alcohol voor verkoop zoals slijtersactiviteiten, wel produkten die in het verlengde liggen van de bedrijfsvoering en je kunt enken aan merchandising waarop je bedrijfsnaam staat.

Zouden jullie ons alsjeblieft voor 20 juli op purmerend@khn.nl willen laten weten of je plannen voor blurring hebt en in welke richting dat gaat?

Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid
Zoals eerder aangegeven gaat de politie niet akkoord met het protocol dat is opgesteld voor het vernieuwde Collectieve Horeca Ontzeggingenbeleid (CHO). Dinsdag 12 juli is hier een vervolggesprek over. Als we dan niet verder komen, moet het protocol toch aangepast worden en moeten we de procedure weer opnieuw opstarten. Daar gaat dan enige tijd overheen voordat het rond is en de CHO daadwerkelijk kunnen opstarten.

Nieuwe terrassenbeleid
Er is een strakke regelgeving opgesteld die vooral voor de ondernemers in de Beemster nieuw is. Het terrassenbeleid wordt op den duur geëvalueerd, waar we graag bij betrokken willen worden.

Sectorplan KHN

Het kabinet heeft verschillende sectoren gevraagd om met een sectorplan te komen voor als het coronavirus weer oplaait. Dit met als doel om de samenleving zo lang mogelijk open te houden. Uiteraard denken wij als horecabranche graag mee, alhoewel we ook van mening zijn dat de overheid de enige verantwoordelijke is als het gaat over het nemen van zwaarwegende maatregelen, ingegeven door een (acute) medische situatie. Ook zijn we van mening dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen en zelf werk moet maken van zaken als een eventuele vaccinatiestrategie, opschaling van de zorg- en IC capaciteit, etc. Hier lees je daar meer over.

Het laatste nieuws rondom corona vind je hier:

Volgende bestuursvergadering

We bedanken Restaurant 1612 voor de gastvrijheid. De volgende vergadering is de bestuursvergadering op 24 augustus. Punten voor deze vergadering kun je aanleveren via purmerend@khn.nl.

Website KHN Purmerend - Beemster: http://www.khn.nl/purmerend

Facebook KHN Purmerend - Beemster

Heb je Facebookpagina al geliked? Klik hier

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens