Op dinsdag 20 april heeft het bestuur van KHN Zaanstreek overleg gehad.

Onderstaand de besproken punten en de koppeling naar de diverse onderliggende stukken.

Lobby gemeenteraadsverkiezingen
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de horeca een kans op betere bedrijfsvoering en inzet op minder lasten en administratieve druk. Ook wil KHN graag dat de horeca een stabielere plaats in de samenleving krijgt, raakvlakken met toerisme worden benut en samenwerking met winkeliers wordt versterkt. Daarom heeft KHN een toolkit samengesteld om op een goede manier de lobby voor deze verkiezingen op te pakken. In 2022 staan deze verkiezingen weer op de agenda. Voor de zomer leveren de partijen hun partijprogramma op en daarom is het nu tijd om hen van input te voorzien. Het bestuur van KHN Zaanstreek maakt een brief met speerpunten richting de gemeente. Te denken valt aan:

  • Afschaffing lasten, regels en vereisten zoals de exploitatievergunning en minder regide invulling landelijke regelgeving;
  • Verlaging kosten leges;
  • Verlaging kosten precario;
  • Betere bewegwijzering parkeren;
  • Verlaging parkeerkosten;
  • 1-loket functie voor horecaondernemers;
  • Soepelere regels terrassen;
  • Vrije openingstijden;
  • Regulering afhaal/bezorgbedrijven en hun overlast van bezorgers;
  • Een overheid die beter faciliteert i.p.v. bepaalt.

Mocht je punten hebben die we mee kunnen nemen, laat het ons weten via zaanstreek@khn.nl.

21 juni algemene ledenvergadering (ALV)
Graag ontmoeten wij jullie op 21 juni voor de algemene ledenvergadering. We behandelen formele stukken en praten bij tijdens een gezellige borrel bij Hoop op d’ Swarte Walvis. Vanaf 15.15 uur ben je van harte welkom, 15.30 uur start vergadering! Aanmelden kan via zaanstreek@khn.nl.

Verblijfsaccommodatievisie
Vorig jaar is gestart met het omschrijven van de verblijfsaccommodatievisie. Bureau Stedelijke Planning heeft informatie opgehaald bij de hotels en het concept voor verblijfsaccommodatievisie geschreven. Dit ligt bij de verschillende hotels om te beoordelen en een terugkoppeling te geven voor 3 mei.

Horecavisie
Ook voor de horecavisie ligt een conceptplan. Dit wordt door het bestuur bekeken en teruggekoppeld.

Corona update

Het laatste nieuws rondom corona vind je hier:

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 9 juni om 10.00 uur. Punten voor deze vergadering kun je aanleveren via zaanstreek@khn.nl.

Website en facebook KHN Zaanstreek
Website KHN Zaanstreek: www.khn.nl/zaanstreek. Heb je Facebookpagina al geliked? Klik hier.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens