Het zag er deze zomer somber uit voor de ondernemers in het nachtleven. Telkens moesten we vernemen tijdens de persconferenties van Rutte: “nachtclubs en discotheken blijven gesloten”. Voor de overige bedrijven in het nachtleven bood de tijdelijke heropening van de horeca nauwelijks soelaas. De groep van ondernemers die zijn verenigd in het ‘Nachtbelang’ hebben niet stilgezeten en blijven actief.

Onderstaand een aantal actualiteiten.

  1. De vertegenwoordigers van Nachtbelang hebben deze zomer veel aandacht gehad van de schrijvende pers in het hele land. Zowel landelijk als lokaal. Er is sympathie voor ons als ondernemers die streven naar het behoud van de nachtcultuur en het faciliteren van een verantwoorde uitlaatklep voor onze jongeren.
  2. In augustus zijn er brieven vanuit Nachtbelang naar de Ministers en Kamerleden verzonden met een verzoek om enig perspectief en betere steunmaatregelen. Met specifieke Kamerleden is er veelvuldig contact en is er aandacht voor onze sector.
  3. Op 30 augustus heeft er een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van Nachtbelang met ambtenaren van de ministeries Economische Zaken (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). Hier wordt toegezegd dat met ons gekeken gaat wordt naar de toekomst. Uiteraard is men realistisch en schetst een duidelijk scenario dat snelle heropening er niet in zit, maar men wel bereid is met ons na te gaan of er slimmere maatregelen zijn om mogelijk gefaseerd open te gaan als de landelijke routekaart dat mogelijk maakt. Er wordt gesproken over een fieldlab voor nachtbelang. Fieldlabs zijn locaties waar ondernemers en kennisinstituten elkaar ontmoeten om technologische oplossingen en nieuwe producten te ontwikkelen, te testen, te implementeren en toe te passen. Onder begeleiding van partijen als het RIVM, TNO en met instemming van het OMT en burgemeesters moet dit verder vorm gegeven worden. Nachtbelang is hierover in gesprek.
  4. Thierry Aartsen brengt op 25 september een bezoek aan clubs en nightlife bedrijven en wordt ontvangen door een delegatie van Nachtbelang in Amsterdam. Hij belooft zich hard te maken voor slimmere maatregelen, meerdere fieldlabs en een fieldlab voor het nachtleven.
  5. Er is een brief gestuurd naar Rutte en opheldering gevraagd over de reactie aan de pers dat clubs pas open kunnen als er een vaccin is. Zie hier de brief .
  6. Tevens is er een brief gestuurd naar Nora Timmermans, deelnemer namens de ministeries aan het eerder gevoerde gesprek in Den Haag van 30 augustus jl. Zie hier de brief.
  7. Inmiddels is er een bereidheid vanuit het Kabinet om met KHN te werken aan een branchegerichte routekaart en is het de bedoeling om d.m.v. fieldlabs na te gaan welke slimme maatregelen haalbaar zijn. Zie ook hier een update van Koninklijke Horeca Nederland. Uiteraard is hier aandacht voor het nachtleven.
  8. De komende tijd willen we met Nachtbelang verder betrokken worden bij de fieldlabs, nagaan of en welke slimme maatregelen bijdragen aan heropening van onze bedrijven.
  9. Via onze contacten voeren we actief een lobby om te streven naar verdergaande compensatie voor het feit dat onze sector zeer beperkt is gecompenseerd in de periodes van steunpakket 1 en 2.

We hebben in de beginfase met enkele acties aandacht gevraagd voor onze sector. Zo zijn we op 1 juli jl. met een truck en Paul Elstak achter de DJ boot het Binnenhof op gereden en in gesprek gegaan met enkele politici. Tevens zijn er diverse promotiematerialen gemaakt voor de ondersteunende acties. Dit konden we helaas niet zonder kosten doen. We hebben hiervoor eerder een bijdrage van € 150,- excl. BTW gevraagd. Dit is zeker nog niet door iedereen betaald. We hopen dat je het waardeert dat wij onze nek voor je uitsteken en vragen dan ook deze bijdrage alsnog te betalen. Wil je een factuur ontvangen, laat het ons weten. Stuur dan een e-mail naar: info@nachtbelang.nl . Een bijdrage kan overgemaakt worden op rekeningnummer: IBAN NL04RABO0102840644 t.n.v. Stichting KHN Afdelingen onder vermelding van ‘bijdrage Nachtbelang en je bedrijfsnaam’. Waarvoor onze hartelijke dank. Weet dat wij voor onze werkzaamheden geen enkele vergoeding rekenen en zelfs onze onkosten uit eigen zak betalen. Ik hoop dat je het ook onredelijk vindt dat wij mogelijk voor de andere kosten vrijwel alleen moeten opdraaien.

We vinden het belangrijk om aandacht te blijven vragen voor onze sector en op zoek te gaan naar slimme maatregelen en te streven naar een verantwoorde heropening van onze bedrijven.

Zijn er vragen dan kun je altijd contact opnemen met een van ons. Zie hier wie er achter ‘Nachtbelang’ zitten of stuur een e-mail naar info@nachtbelang.nl .

Houd vol, steun ons en we houden je op de hoogte.

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens