Heb jij 100 of meer werknemers in dienst? Dan moet je vanaf 1 juli 2024 jaarlijks rapporteren over het zakelijke en woon-werk verkeer van je werknemers. Het doel is om de gezamenlijke CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer met 1 megaton te reduceren.

Wat moet je gaan registreren?

Heb je 100 of meer werknemers, dan moet je gaan rapporteren over:

  • Het woon-werkverkeer van je werknemers
  • Alle zakelijke ritten waarvoor je werknemers een financiële vergoeding ontvangen óf waarvoor ze een vervoermiddel ter beschikking gesteld krijgt (zoals een auto van de zaak)

In de rapportage vermeld je het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en de soort brandstof. Jaarlijks lever je deze gegevens aan via een digitaal platform bij het RVO. Je mag alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren en niet van individuele werknemers.

Hoe verzamel je deze gegevens?

Het gaat dus niet om cijfers over de feitelijke CO2-uitstoot. Deze worden automatisch berekend op basis van de gegevens die jij doorgeeft. Hoe je de juiste gegevens verzameld, wordt uitgelegd in een handreiking die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opgesteld. Je kunt deze gegevens nu al op vrijwillige basis invoeren via een digitaal formulier van RVO. Lees meer informatie op de website van de RVO.

Vanaf wanneer indienen?

  • Dinsdag 16 mei 2023

In 2023 is het nog niet verplicht om te rapporteren. Je kunt vanaf 16 mei 2023 wel vrijwillig gegevens indienen. Zo kun je zelf al zien wat de CO2-uitstoot is van het woon-werk en zakelijke verkeer van jouw werknemers.

  • Maandag 1 juli 2024

Vanaf dit moment is het verplicht om te rapporteren. Zorg dat je je administratie over 2024 op orde hebt om in 2025 de benodigde gegevens in te kunnen sturen.

  • Maandag 30 juni 2025

Uiterlijk op deze datum stuur je de gevraagde gegevens in over het jaar 2024.

Waarom registeren?

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen van CO2-uitstoot. Dat kan door minder kilometers te rijden of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. De overheid stelt werkgevers hiervoor verantwoordelijk. Dit omdat je als werkgever bepaalt hoe jouw werknemers reizen, bijvoorbeeld door een leaseregeling met de keuze voor een type auto en een type brandstof. Onderliggend doel van het besluit is dan ook om werkgevers bewuste keuzes te laten maken over verduurzaming van hun zakelijk verkeer. Want om de CO2-uitstoot terug te dringen, is een gedragsverandering nodig.