Heb jij 100 of meer werknemers in dienst? Dan moet je vanaf 1 juli 2024 jaarlijks rapporteren over het zakelijke en woon-werk verkeer van je werknemers. Het doel is om de gezamenlijke CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer met 1 megaton te reduceren.

Wat moet je gaan registreren?

Heb je 100 of meer werknemers, dan moet je gaan rapporteren over:

  • Het woon-werkverkeer van je werknemers
  • Alle zakelijke ritten waarvoor je werknemers een financiële vergoeding ontvangen óf waarvoor ze een vervoermiddel ter beschikking gesteld krijgt (zoals een auto van de zaak)

In de rapportage vermeld je het aantal kilometers, het gebruikte vervoermiddel en de soort brandstof. Jaarlijks lever je deze gegevens aan via een digitaal platform bij het RVO. Je mag alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren en niet van individuele werknemers.

Hoe verzamel je deze gegevens?

Het gaat dus niet om cijfers over de feitelijke CO2-uitstoot. Deze worden automatisch berekend op basis van de gegevens die jij doorgeeft. Hoe je de juiste gegevens verzameld, wordt uitgelegd in een handreiking die het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft opgesteld. Je kunt deze gegevens nu al op vrijwillige basis invoeren via een digitaal formulier van RVO. Lees meer informatie op de website van de RVO.

Vanaf wanneer indienen?

  • Maandag 1 juli 2024

Vanaf dit moment is het verplicht om te rapporteren. Voor juli 2024 had je de keuze om vrijwillig al te registreren.

  • Maandag 30 juni 2025

Uiterlijk op deze datum stuur je de gevraagde gegevens in over het jaar 2024. Je bent verplicht om de gegevens van de 2e helft van 2024 in te sturen. Optioneel kun je ook de gegevens over heel 2024 insturen, maar dit is dus niet verplicht.

Waarom registeren?

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het verminderen van CO2-uitstoot. Dat kan door minder kilometers te rijden of meer gebruik te maken van fiets, OV of elektrisch vervoer. De overheid stelt werkgevers hiervoor verantwoordelijk. Dit omdat je als werkgever bepaalt hoe jouw werknemers reizen, bijvoorbeeld door een leaseregeling met de keuze voor een type auto en een type brandstof. Onderliggend doel van het besluit is dan ook om werkgevers bewuste keuzes te laten maken over verduurzaming van hun zakelijk verkeer. Want om de CO2-uitstoot terug te dringen, is een gedragsverandering nodig.

Over de regeldruk in onze branche

De horeca heeft te maken met relatief veel regels, vergunningen en toezicht. Dit brengt hoge kosten en administratieve lasten met zich mee. Wij zetten ons dan ook in voor minder regeldruk voor ondernemers. Helaas kunnen wij niet alle nieuwe wetgeving tegenhouden, en als branchevereniging is het onze taak om ondernemers zo goed mogelijk te informeren over de bestaande en nieuwe wetten en regels.

Bekijk het laatste nieuws over onze lobby

Gerelateerde standpunten

Direct advies nodig?

We zijn ma t/m vr van 9.30 tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar op 0348 48 94 89. Je kunt ook mailen naar info@khn.nl of je vraag stellen via het contactformulier.

Liever uitgebreider en persoonlijk contact? Maak dan een afspraak voor een online adviesgesprek via dit formulier.

Contactgegevens