Het kan voorkomen dat je als ondernemer schade ondervindt door iets wat de gemeente doet. Bij de uitvoering van een nieuw of gewijzigd bestemmingsplan kan jouw bedrijf bijvoorbeeld minder waard worden. Dit heet planschade. Ook kan het gebeuren dat je schade lijdt door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, waardoor jouw bedrijf minder goed bereikbaar is voor gasten. Hiervoor kun je nadeelcompensatie vragen. We leggen je uit wat jouw rechten zijn als ondernemer.

Planschade

Planschade ontstaat als een huis, bedrijf of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Je kunt dan een schadevergoeding aanvragen bij jouw gemeente. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding (recht op planschade) zijn twee zaken van belang:

  • Je kon de schade niet voorzien toen je het huis, bedrijf of de grond kocht.
  • Je hebt nog niet op een andere manier schadevergoeding gekregen (bijvoorbeeld door onteigening).

Voldoe jij aan beide punten? Dan kun je een schadevergoeding aanvragen bij jouw gemeente. Het is goed om te weten dat planschade procedures veel tijd in beslag kunnen nemen. Zie ook: Waar kan ik schadevergoeding aanvragen na planschade? | Rijksoverheid.nl

Hoe gaat dat in zijn werk?

Je begint met het indienen van een aanvraag bij de gemeente waarin jouw bedrijf zich bevindt. De gemeente laat dan een onafhankelijk adviesbureau een rapport opstellen om de omvang van de schade vast te stellen. Dit adviesbureau onderzoekt bijvoorbeeld de waardevermindering van het pand en eventuele andere schade.

Op basis van dit rapport neemt de gemeente een besluit over de planschadevergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van de omvang van de schade en kan variƫren van een klein bedrag tot enkele tienduizenden euro's.

Het is belangrijk om te weten dat er vaak beperkingen gelden voor het indienen van een aanvraag voor planschadevergoeding. Zo kan er bijvoorbeeld een termijn gelden waarbinnen de aanvraag moet worden ingediend. Ook kan het zijn dat er alleen een vergoeding wordt gegeven voor schade die meer dan een bepaald bedrag bedraagt. Het is daarom verstandig om bij twijfel contact op te nemen met de gemeente of een gespecialiseerd juridisch adviseur.

Nadeelcompensatie

Als je schade lijdt door het handelen van de gemeente, dan kom je wellicht in aanmerking voor nadeelcompensatie. Het gaat om schade die groter is dan normaal geaccepteerd. Als de weg enkele dagen openligt voor vervanging van een rioleringsbuis, dan is dat geen grond voor nadeelcompensatie. Als het om een groter project gaat waarbij jouw bedrijf weken tot maanden niet of slecht bereikbaar is, dan kun je wel in aanmerking komen voor nadeelcompensatie.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Om in aanmerking te komen voor nadeelcompensatie moet je een aanvraag doen bij de gemeente. In de aanvraag moet je benoemen waardoor jij precies schade hebt geleden. Hierbij moet je aangegeven welke schade je hebt geleden en wat de oorzaak daarvan is. De gemeente zal dan onderzoeken je in aanmerking komt voor nadeelcompensatie.

Er zijn gemeenten die een beleidsregel over nadeelcompensatie hebben vastgesteld. Daar staan aanvullende voorwaarden in waaraan je moet voldoen. Veel gemeenten hebben kant en klare aanvraagformulieren op hun website staan.