Per 1 augustus 2021 zijn de lage en hoge premies WW flink lager. Deze premieverlaging komt in de plaats van de ingetrokken BIK-regeling. Die regeling was ingewikkeld en kwam door de voorwaarden niet naar elke horecaonderneming. Ook KHN heeft daar op gewezen en pleit al langer voor lagere WW-premies. Dat wordt nu per 1 augustus 2021 geregeld. Dat geeft alle werkgevers een gelijk premievoordeel van 2% over de hele loonsom van augustus tot en met december 2021.

Bij loontijdvak van een maand

De lage WW-premie wordt 0,34% van 1 augustus tot en met 31 december 2021. Die was 2,70% van 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021 en De hoge WW-premie was 7,70% van 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021 en wordt 5,34% van 1 augustus tot en met 31 december 2021.

Bij loontijdvak van 4 weken

De lage WW-premie wordt 0,34% van 15 augustus tot en met 31 december 2021. Die was 2,70% van 1 januari tot en met 15 augustus van het jaar 2021. De hoge WW-premie was 7,70% van 1 januari 2021 tot en met 31 juli 2021 en wordt 5,34% van 16 augustus tot en met 31 december 2021.

Salarisverwerking

De salarispakketten kunnen deze wijziging goed verwerken.