Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in de horeca?

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren bij u werken? En is er een minimumleeftijd waarop medewerkers alcohol mogen schenken aan gasten? Welke regels gelden er voor u én uw medewerkers? KHN geeft antwoord.

Scholieren willen graag een bijbaan, vaak in de horeca. Dat is mooi want u kunt natuurlijk wel wat extra mankracht gebruiken. Maar let op, want voor jonge medewerkers gelden er beperkingen in tijd en werkzaamheden. Waar moet u op letten? 

Werkzaamheden 13- en 14-jarigen
Jongeren onder de 15 jaar mogen alleen 'niet-industriële hulparbeid van lichte aard' verrichten. Bijvoorbeeld voorraden bijvullen of opruimen op een camping, in een speeltuin of in een pretpark.

Werkzaamheden 15-jarigen
Een 15-jarige mag (hulp)werkzaamheden in de horeca uitvoeren. Zij mogen niet werken in ruimten waar alcohol wordt geschonken of werken met machines (zoals een afwasmachine). Ook mogen zij geen kassa bedienen. Wat mag dan wel? Een 15-jarige mag helpen met het wegzetten van de afwas of lichte werkzaamheden verrichten in de keuken. Ook mogen zij helpen bij het opzetten van het terras of bedienen bij een lunchroom of koffiezaak. 

Werkzaamheden 16-jarigen
Medewerkers van 16 jaar en ouder mogen wel werken in een café of restaurant en alle soorten drank schenken aan gasten. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere medewerkers. Wel moet er altijd toezicht zijn van een volwassen deskundige bij de uitvoering van deze werkzaamheden. 

Werktijden

  13- en 14-jarigen 15-jarigen 16- en 17-jarigen
Per dag
Op schooldagen
Op niet-schooldagen
Op vakantiedagen

Nee
Max. 6 uur
Max. 7 uur

Max. 2 uur
Max. 8 uur
Max. 8 uur

Max 9 uur *
Max 9 uur
Max 9 uur
Per week
Tijdens schoolweken
Tijdens vakantieweken

Max. 12 uur
Max. 35 uur

Max. 12 uur
Max. 40 uur

Max 45 uur*
Max. 45 uur
Werken op zondag?NeeJa, mits er op zaterdag niet wordt gewerkt en/of omgekeerd. Ouders/verzorgenden moeten toestemming geven.

Ja.
Let op: wanneer er op zaterdag én zondag wordt gewerkt, mag er op de vrijdag direct ervoor of de maandag direct erna geen schooltijd zijn.

Rust
Per dag
In ieder geval tussen
Op vakantiedagen

14 uur
19.00 - 08.00 uur
19.00 - 07.00 uur

12 uur
19.00 - 07.00 uur
21.00 - 07.00 uur

12 uur
23.00 - 06.00 uur
23.00 - 06.00 uur
Pauzes
Na iedere 4,5 uur werken


Minstens 30 minuten (aaneengesloten)

Minstens 30 minuten (aaneengesloten)

Minstens 30 minuten (aaneengesloten)

*Het aantal uren dat aan school wordt besteed, is ook arbeidstijd en moet u meerekenen in het totaal aantal uren.

Vanaf welke leeftijd mogen jongeren werken in een café waar alcohol wordt geschonken?
Sinds 1 januari 2014 mag u geen alcohol meer verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De minimumleeftijd om te werken in een horecabedrijf waar alcohol wordt geschonken, is niet veranderd. Dit betekent dat jongeren vanaf 16 jaar mogen werken in een café of restaurant. Dit geldt zowel voor leerlingen als voor reguliere werknemers. Uiteraard dient u wel de arbeidstijdenwet in de gaten te houden als u jongeren in dienst heeft. 

Lonen
Voor jongeren tussen de 15 en 23 jaar geldt (tenminste) het minimumjeugdloon. Op de website van KHN vindt u de actuele tabel voor de minimumjeugdlonen. Let op: u bent op volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag verplicht het netto wettelijk minimum loonbedrag giraal aan de medewerker te betalen. 

Vakantiedagen
Ook jeugdigen of jongeren hebben recht op vakantiedagen en vakantiegeld. Dit kunt u als een toeslag in het loon berekenen. U moet dit dan wel in de arbeidsovereenkomst opnemen en laten terugkomen op de loonstrook. Het percentage voor de opbouw van vakantiedagen in het loon is 10,64 procent. Daarover betaalt u een opslag van 8 procent voor de vakantietoeslag.

Boete
Bij overtreding van de regels riskeert u als werkgever een boete die opgelegd wordt door de Arbeidsinspectie. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, is deze boete minstens 200 euro per overtreding. 

Tips

  • U kunt voor vakantiemedewerkers een arbeidsovereenkomst sluiten voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor de duur van een vakantieperiode of het seizoen. Na afloop van deze periode loopt dit van rechtswege af. Kijk op khn.nl/arbeidsvoorwaardenreglement voor voorbeelden voor deze overeenkomsten.
  • Indien u een contract van 6 maanden of langer bent aangegaan: let op de aanzegtermijn.
  • Bij een contract van korter dan 6 maanden kunt u geen proeftijd afspreken.

Vragen? 
Wil t u meer weten? Neem dan contact op met de adviseurs van Info & Advies via 0348 48 94 11 of per mail: khnadvies@khn.nl

Terug